227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (05.2018)

Delegacja młodzieży I LO CG wraz z pocztem sztandarowym upamiętniła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestnicząc w uroczystych obchodach. Organizatorami obchodów byli: Starosta Sandomierski Stanisław Masternak oraz Burmistrz Miasta Sandomierza Marek Bronkowski.

W Bazylice Katedralnej odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, następnie przemarsz wszystkich uczestników na miejsce uroczystości przed tablicą pamiątkową na ścianie Ratusza, gdzie zebrani wysłuchali hymnu państwowego, modlitwy za twórców Konstytucji 3 Maja oraz poległych w obronie Narodu i Ojczyzny, którą poprowadził proboszcz Bazyliki Katedralnej ks Zygmunt Gil.

Następnie głos zabrali organizatorzy: Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski. Przemówienia okolicznościowe podczas uroczystości wygłosili: Marek Kwitek, poseł na Sejm RP oraz w imieniu Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętokrzyskiego – Krzysztof Szatan.

Podczas uroczystości wiceburmistrz Katarzyna Zioło, wręczała zgromadzonym osobom pamiątkowy afisz, który dokładnie sto lat temu, czyli w 127. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja można było zobaczyć na ulicach Sandomierza. Ówczesny burmistrz miasta, Sylwester Więckowski podkreślał w ten sposób wartości i idee, które niosła ze sobą majowa Konstytucja oraz znaczenie, jakie miała dla poczucia narodowej przynależności i ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń Polaków. W dalszej części uroczystości przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz zapaliły znicze przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na ścianie sandomierskiego Ratusza. Na zakończenie wydarzenia Sandomierska Orkiestra Dęta odegrała Rotę oraz wiązankę pieśni patriotycznych. Była to dla młodzieży lekcja miłości Ojczyzny.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»