Spotkanie ze Strażą Pożarną (05.2018)

10 i 18 maja 2018 r. uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Uczniowie dowiedzieli się między innymi: czym się zajmuje Państwowa Straż Pożarna, jak wzywać pomoc, jak się zachować w czasie pożaru, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak wygląda wyposażenie strażaka oraz jakie są drogi kariery zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia »»»