Młodzież w Bazylice Katedralnej... (06.2018)

7 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Pomysłodawcą konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Bazyliki Katedralnej a współorganizatorem I LO CG.

Konkurs skierowany był do uczniów sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych a jego celem było propagowanie wiedzy o Katedrze i jej roli w przeszłości i w czasach współczesnych. Składał się z dwóch etapów tj. eliminacji wstępnych polegających na samodzielnym rozwiązaniu w formie pisemnej testu (zadania otwarte, zamknięte) oraz finale obejmującym wypowiedź ustną utrzymaną w konwencji opowiadającego przewodnika przed komisją konkursową w Bazylice Katedralnej.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Ks. prałat Zygmunt Gil – przewodniczący komisji;
  • Dariusz Szczygielski – wiceprzewodniczący komisji
  • Ks. Marek Bednarz – sekretarz komisji;
  • Ks. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji.

Wyniki finału:

  1. Kamil Kaczmarski – laureat nagrody I stopnia;
  2. Mateusz Chmura – laureat nagrody II stopnia;
  3. Weronika Greszta – laureat nagrody III stopnia.

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami a także nagrodami rzeczowymi. Konkurs przyczynił się do ugruntowania świadomości historycznej młodych osób poprzez przyswojenie praktyczne wiedzy o Katedrze i postaciach z nią związanych.

Dariusz Szczygielski

Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 1  Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 2  Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 3  Konkurs Wiedzy o Bazylice Katedralnej 4