Ku chwale i bohaterstwu Obrońcy Westerplatte (09.2018)

7 września br. delegacja młodzieży I LO CG wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika obrońcy Westerplatte – plutonowego Władysława Barana. Starosta Sandomierski, Stanisław Masternak przypomniał postać bohaterskiego żołnierza września 1939 roku.

Władysław Baran urodził się w 1906 roku w Bronocicach w powiecie pińczowskim, uczęszczał do gimnazjum w Krakowie, od 1931 roku pełnił służbę wojskową w 2 pp Legionów w Sandomierzu. Wiosną 1939 w grupie 82 żołnierzy sandomierskiego garnizonu został powołany do służby na placówce Westerplatte. Po siedmiu dniach heroicznej walki dostał się do niemieckiej niewoli, z której udało mu się uciec w 1943 roku. Następnie walczył w konspiracji, w szeregach AK obwodu sandomierskiego. W listopadzie 1944 został aresztowany przez NKWD i osadzony w sandomierskim wiezieniu na Zamku. Wywieziony do obozów pracy na terytorium Związku Radzieckiego powrócił do Sandomierza jesienią 1947 roku.

Pomnik dłuta artysty Mariusza Pęgielskiego odsłonił Starosta Sandomierski Stanisław Masternak w asyście wnuczki bohaterskiego sandomierzanina Doroty Sokołowskiej i prawnuczki Pauliny Szmolke.

Nasza lokalna, sandomierska uroczystość była doskonałą lekcją historii dla młodego pokolenia.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»