Profesor mgr Zbigniew Czerwonka – pożegnanie (09.2018)

Urodził się 11 stycznia 1932 roku w Tryńczy w powiecie przeworskim. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu zgodnie z obowiązującym, wówczas systemem nakazu pracy został skierowany do Sandomierza, gdzie 1 września 1955 roku rozpoczął pracę w niepełnym wymiarze godzin w I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu jako nauczyciel fizyki.

W 1967 roku uzyskał tytuł magistra fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

W latach 1961-1968 pełnił funkcję wicedyrektora I LO w Sandomierzu. Równocześnie był nauczycielem fizyki w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i Średnim Studium Zawodowym w Sandomierzu. 31 sierpnia 1989 roku prof. Zbigniew Czerwonka odszedł na emeryturą.

Uczniowie prof. Zbigniewa Czerwonki brali udział w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej. Bardzo dobrze przygotowywał swoich wychowanków do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie techniczne, rozwijał chęć do podejmowania pracy naukowej z zakresu fizyki.

Wielu z jego wychowanków zdobywało tytuły naukowe doktorów nauk fizycznych i technicznych podejmowało pracę wykładowców na uczelniach: doc. Zieliński- wykładowca Politechniki Wrocławskiej, doc. Kaczmarski- wykładowca Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. Stanisław Adamczak, Rektor i wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej, dr J. Bilski- wykładowca AM w Krakowie. Wielu z jego wychowanków zostało nauczycielami fizyki.

Za długoletnią i ofiarną pracę zawodową został nagrodzony: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużony dla Miasta Sandomierza i Odznaką Zasłużony dla województwa Kieleckiego, Złotą odznaką ZNP.

Otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, oraz Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania.

Profesor Zbigniew Czerwonka odszedł od nas 21 września 2018 r.

Pan Profesor Zbigniew Czerwonka pozostanie w pamięci swoich wychowanków, ich rodziców i mieszkańców Sandomierza jako zaangażowany w pracę nauczyciel, chętny do pomocy potrzebującym. Ciepły, skromny i serdeczny człowiek.

Cześć Jego pamięci!