Tadeusz Kościuszko w naszej pamięci (10.2018)

9 października br uczniowie klas 2F (humanistyczna) oraz 1A (matematyczno-fizyczna) uczestniczyli w lekcji muzealnej zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Zajęcia w ramach projektu: "Patriotyzm jutra – Tadeusz Kościuszko – ostatni rycerz czasów nowożytnych", prowadziła pani Karolina Garnuszek historyk i judaista – pracownik Działu Edukacyjno – Promocyjnego muzeum. Wydarzenie wpisuję się w pokłosie obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Polski, Litwy, Białorusi, Francji i Stanów Zjednoczonych. Dla uczniów I LO CG była to z pewnością dodatkowa możliwość poszerzenia i ugruntowania wiedzy jak i spojrzenia na postać Naczelnika od strony jego wartości, postaw, podejmowanych decyzji zarówno w Polsce jak i we Francji i USA.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»