Hieronimki 2018

Święto Szkoły w wyjątkowej oprawie 100. rocznicy odzyskania niepodległości

27 września 2018 r. w Collegium Gostomianum odbyły się Hieronimki. Jest to Święto Szkoły, które swoją nazwę przejęło od imienia założyciela placówki – Hieronima Gostomskiego, syna Anzelma Gostomskiego herbu Nałęcz. Podczas tegorocznego spotkania miały miejsce dwa wykłady przygotowane przez: Panią Wicedyrektor Barbarę Tęgiewicz oraz Pana Waldemara Białousza. Podczas mowy wprowadzającej, wygłoszonej przez Pana Dyrektora Krzysztofa Zielińskiego, można było posłuchać krótkiej historii szkoły. Ciekawostką jest historia sali gimnastycznej, która została wybudowana od podstaw na ruinach południowego skrzydła, w którym mieściły się cele braci jezuitów.

Wykłady miały na celu ukazanie historii szkoły, jej funkcjonowania oraz przedstawienie kilku wybitnych absolwentów i postaci związanych ze szkołą, których losy mieściły się w różnych okresach historycznych, aby ukazać ich wkład w rozwój kraju i drogę do wolności. Takimi osobami byli m.in.: Aleksander Patkowski (uważany za ojca regionalizmu), profesor Józef Skura (który pisał wiersze nawet podczas lekcji, a jego tomik poezji "Pod płaszczem gwiazd" można znaleźć w Bibliotece Szkolnej; jest również autorem tekstu hymnu Collegium Gostomianum), Janusz Sobolewski (żołnierz AK, ranny w powstaniu warszawskim), Ks. inf. płk. Stanisław Michalski (miłosierny samarytanin polskich emigrantów, spowiednik Jana Pawła II).

Wykład Pana Waldemara Białousza nawiązywał do "Monografii Collegium Gostomianum", składającej się z czterech części, której jest współautorem. Opowiadał o losach szkoły w Królestwie Polskim i zasadach w niej panujących, na tle zmian historycznych w państwie i czasów, gdy ziemie sandomierskie przechodziły "z rąk do rąk" podczas rozbiorów.

Podczas wykładu Pani Wicedyrektor zostały przedstawione m. in. sylwetki absolwentów i byłych nauczycieli Collegium Gostomianum. Tytuł wykładu nawiązywał do "latarni chocimskich”. Według tradycji nazwa wzięła się stąd, iż fundatorami ich byli żołnierze wracający z bitwy pod Chocimiem. Nie mamy stuprocentowej pewności, tak jak nie wiemy do końca, czy służyły jako "drogowskazy", czy, jak głoszą ludowe podania, były miejscem dla trędowatych. Najbardziej znana latarnia chocimska znajduje się prawie w centrum Sandomierza, kilkadziesiąt metrów od Bramy Opatowskiej, na terenie prywatnej posesji hotelu "Sarmata". Pani Wicedyrektor w niezwykle ciekawy sposób przedstawiła sylwetki absolwentów i osób związanych z Collegium Gostomianum (A. Patkowski, J. Skura, J. Sobolewski, Ks. inf. płk. S. Michalski) jako swego rodzaju "latarnie chocimskie” – drogowskazy dla kolejnych pokoleń.

Po zakończeniu wykładów, zostały wyczytane nazwiska laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie Językowym im. Gostomskich. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Weronika Kaczmarczyk (3B)