Próbna ewakuacja (10.2018)

11 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym jej celem było sprawdzenie procedur dotyczących zachowania się pracowników i uczniów w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla zdrowia i życia. Obserwatorami ewakuacji byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. W ćwiczeniach ewakuacyjnych uczestniczyli uczniowie z 18 klas wraz z nauczycielami i personelem. Wszyscy w krótkim czasie przemieścili się w wyznaczone miejsce przed budynkiem szkoły. Sprawne działanie wsparła również młodzież ze szkolnej Grupy Udzielania Pierwszej Pomocy. Ewakuacja przebiegała zgodnie z procedurami, bezpiecznie i bez paniki. Jej czas wyniósł 3 minuty 40 sekund.

(KCh)

Ewakuacja cz 1  Ewakuacja cz 1  Ewakuacja cz 1  Ewakuacja cz 1