Świętokrzyskie – jakie cudne (10.2018)

18 października 2018 r. uczniowie klasy 2B i 1C wraz z opiekunami : panem dyrektorem Krzysztofem Zielińskim; paniami: Krystyną Chmielowiec i Joanną Pieronkiewicz-Szpernal uczestniczyli w wycieczce geograficzno-krajoznawczej w kilku miejscach Kielc.

Najpierw udaliśmy się do Centrum Geoedukacji czyli placówki muzealno-wystawowej będącej częścią Geoparku Kielce, znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Arche – Geologicznego. Obejrzeliśmy liczne modele, eksponaty, plansze geologiczne (foto-symulacje, skamieniałości, figury dawnych zwierząt i roślin-głównie z okresu dewonu), z którego pochodzą skały budujące Góry Świętokrzyskie.

Atrakcyjnym przeżyciem w tym miejscu był seans filmowy "Podróż do wnętrza Ziemi" – w kapsule czasu, w kinie 5D. Wyprawa w głąb Ziemi, to fascynujący motyw, który ciągle stanowi inspirację dla twórców filmów fantastyczno – naukowych. Różnymi zmysłami poczuliśmy więc atmosferę zimnej i wilgotnej jaskini, gorącej lawy czy morskiej bryzy. Ta prezentacja filmowa została wzbogacona, w różne efekty specjalne z atrakcjami geologicznymi Gór Świętokrzyskich.

W Geoparku również spędziliśmy miłe chwile uczestnicząc w wielkoformatowej grze planszowej pt. "Geo-Giga-Gra". Nawiązywała ona do geologicznej przeszłości Gór Świętokrzyskich . Uczestnicy mieli do wykonania zadania ukryte na poszczególnych polach planszy. Ta edukacyjna zabawa miała charakter pytań quizowych i sprawnościowych. W ciekawy sposób przybliżyła młodzieży treści geologiczne i paleontologiczne.

Następnym punktem wycieczki był Państwowy Instytut Geologiczny – Muzeum Oddziału Świętokrzyskiego. Pani przewodnik zapoznała nas z licznymi ekspozycjami: skał, skamieniałościami w układzie stratygraficznym – od kambru do czwartorzędu, a także z ekspozycjami surowców skalnych: licznymi odmianami lokalnych wapieni, piaskowców, kwarcytów, piasków, glin i żwirów. Zwróciliśmy uwagę na ciekawy wystrój muzeum. Filary, półki, parapety zostały wyłożone lokalnymi skałami tzw. "marmurami świętokrzyskimi".

Ostatnim etapem tej geograficznej wyprawy czyli geologiczną niespodzianką stał się rezerwat skalny imienia Jana Czarnockiego – w sąsiedztwie osiedla Ślichowice. Pan dyrektor był naszym przewodnikiem, w dotarciu do tego wyjątkowego i malowniczego miejsca. Obszar obejmuje 0,55 ha i jest pierwszym utworzonym w Polsce rezerwatem geologicznym, funkcjonującym od 1952r. Ochroną została objęta listwa skalna dzieląca dwa kamieniołomy wschodni i zachodni. Pan dyrektor z geograficzną pasją – wyjaśnił nam proces geologiczny tej odkrytej, przestrzeni skalnej. Wyrobiska odsłoniły cienkoławicowe wapienie górnego dewonu. Wapienie te zostały w czasie ruchów górotwórczych silnie sfałdowane i właśnie te zjawiska stanowią ewenement na skalę europejską. Fałd obalony, odsłonięty na Ślichowicy jest książkowym przykładem zjawisk tektonicznych i jest prezentowany we wszelkiego rodzaju encyklopediach i podręcznikach.

Już troszkę zmęczeni (nie mylić, ze znudzeniem) zwróciliśmy uwagę na pejzaż tego rezerwatu w promieniach październikowego słońca. Oczarowały nas przepiękne, jesienne barwy otaczającej przyrody.

Dostrzegliśmy, że ta wartościowa geograficzna wycieczka zintegrowała młodzież obu klas. Uświadomiła również nam, że w naszym regionie" Małej ojczyźnie" są miejsca urokliwe, wyjątkowe, dostarczające niezwykłych wrażeń. Trafne staje się więc przysłowie "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie".

K.Ch.

Zdjęcia »»»