Narodowe Święto Niepodległości (11.2018)

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada delegacja młodzieży I LO Collegium Gostomianum wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w sandomierskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorem obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości byli: Starosta Sandomierski oraz Burmistrz Miasta Sandomierza. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Katedralnej przez proboszcza, księdza prałata Zygmunta Gila. Po mszy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi z towarzyszeniem Sandomierskiej Orkiestry Dętej przeszli pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na cmentarzu Katedralnym. Przemarszowi towarzyszyła honorowa asysta plutonu ułanów w mundurach z epoki, wystawiona przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Przy pomniku żołnierzy 2 PP Legionów, Jego Eminencja ksiądz Biskup Edward Frankowski poprowadził modlitwę za poległych i pomordowanych. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Sandomierskiego – Stanisław Masternak, Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski oraz Poseł na Sejm RP Marek Kwitek. Podniosłym momentem spotkania był Apel Poległych i salwa honorowa. Po wysłuchaniu wystąpień delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, wiązanki kwiatów i znicze. Następnie przemaszerowały pododdziały Wojska Polskiego.

Prowadząca uroczystość, podporucznik Katarzyna Chabel w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania i poprosiła o oddanie hołdu przez Poczty Sztandarowe. Zebrani udali się na plac obok Starostwa Powiatowego przy ulicy Mickiewicza na koncert Pieśni Patriotycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Wykonawcą koncertu był 100 osobowy chór uczniów II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu pod kierunkiem pani Beaty Ryńskiej.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»