Podsumowanie Konkursu im. Aleksandra Patkowskiego (11.2018)

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

11 listopada 2018 r. w niedzielne popołudnie w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu miało miejsce uroczyste podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

Zebranych gości oraz laureatów powitał Wojciech Dumin dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. Wiceburmistrz Sandomierza Katarzyna Zioło podzieliła się z zebranymi smutną wiadomością, iż wieloletni przewodniczący Jury konkursu Wiesław Myśliwski rezygnuje z funkcji ze względu na stan zdrowia. Następnie zostały odczytane protokoły Jury i poznaliśmy nazwiska laureatów. Po czym odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień.

Główną Nagrodę otrzymali:

Karolina Adamczyk, Karolina Szewczuk, Izabela Tymińska, Mateusz Boczyło – uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej za przygotowanie opracowania pt. "Aktywność gospodarcza mieszkańców miasta Biała Podlaska w okresie międzywojennym".

Opiekunowie: Pani Renata Lenz, Pani Magdalena Nowosielska

Wyróżnienie otrzymała:

Maja Nowak uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie za przygotowanie pracy pt. "Nasza mała Ojczyzna widziana oczami wielkiego człowieka".

Opiekun Pani Małgorzata Stępień

Wiceburmistrz Katarzyna Zioło pogratulowała wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym oraz doceniła wkład konkursu w promocję idei Małych Ojczyzn. Dyrektor I LO Collegium Gostomianum i zarazem Przewodniczący Jury edycji dla młodzieży, Krzysztof Zieliński przypomniał postać Aleksandra Patkowskiego – jego osiągnięcia i związki z Sandomierzem, zwrócił uwagę na rolę poznawczą i wychowawczą jaką odgrywa konkurs w budowaniu świadomości lokalnej młodego pokolenia.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu oraz dziękujemy Państwu nauczycielom-opiekunom za popularyzację idei regionalizmu i postaci Aleksandra Patkowskiego – ojca polskiego regionalizmu.

Sekretarz konkursu: Dariusz Szczygielski