Teatralnie i regionalnie – wycieczka (11.2018)

14 listopada 2018 r. uczniowie klasy 2B i 1C udali się do Kiec pod opieką wychowawców p. Krystyny Chmielowiec, p. Joanny Pieronkiewicz-Szpernal i pani pedagog Anety Duszyńskiej-Baski.

W Teatrze im. Stefana Żeromskiego obejrzeliśmy sztukę "Świętoszek" w nowoczesnej reżyserii Ewy Rucińskiej. Molier stworzył utwór w 1661 roku, jednak dzieło francuskiego twórcy cieszy się popularnością widzów do dziś. Historia zapisana przez Moliera obnaża naiwność mieszczaństwa, demaskuje hipokryzję i jest przestrogą przed manipulantami. Ten spektakl teatralny zaskoczył widzów przejaskrawionym obrazem bohaterów, stworzonym z całą świadomością i premedytacją. W wywiadzie pani reżyser stwierdziła:" te zabiegi są niczym skalpele w rękach sprawnego chirurga – Moliera, który stoi na równi pochyłej bawiąc się z widzami, …to ich strasząc, to wprowadzając w zadumienie ". Wszystko przebiegło z planem reżyserki, właśnie takie emocje towarzyszyły nam w trakcie i po obejrzeniu sztuki.

Następnym miejscem naszej wycieczki było Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Nie mogliśmy ominąć tego ważnego miejsca. Muzeum mieści się w części budynku szkoły, do której w latach 1874-1886 uczęszczał Stefan Żeromski. Ten wybitny pisarz jest bliski naszemu regionowi- Ziemi Sandomierskiej.

Żeromski w latach młodości często odwiedzał nasze rodzinne strony. Przyjeżdżał do kuzynów, zaprzyjaźnionych rodzin, kolegów szkolnych, pracował jako guwerner…zachwycał się gościnnością mieszkańców, urokami przepięknych krajobrazów Ziemi Sandomierskiej- "wyżyny położonej między Koprzywnicą, Chobrzanami, Klimontowem". Te miejsca nazywał "ogrodem szczęścia, gdyż tam przeżywał najmilsze lata młodości". Takie właśnie słowa Stefan Żeromski zamieścił w liście do przyjaciela- Aleksandra Patkowskiego ( ucznia, nauczyciela naszej szkoły, wybitnego regionalisty, społecznika ). Pisarz ponadto kreacje postaci literackich często wiązał z bliskimi dla nas miejscami. Główni bohaterowie powieści "Popioły" –Rafał Olbromski i Krzysztof Cedro pobierali nauki w murach naszej historycznej szkoły. Z kolei akcja dramatu "Uciekła mi przepióreczka" również rozgrywała się w dawnej siedzibie Collegium Gostomianum.

Ta świadomość regionalna i literacka zachęciła nas do zwiedzania muzeum i poznawania licznych pamiątek po pisarzu. W pomieszczeniu przypominającym salę lekcyjną zasiedliśmy w drewnianych ławach i wysłuchaliśmy różnych ciekawych wspomnień z dzieciństwa i młodości Stefana Żeromskiego. Wizyta w dawnej szkole stała się dla młodzieży cennym doświadczeniem. To dzięki niej poznali wiele faktów z życia rówieśników w XIX wieku.

Ten wyjazd możemy zaliczyć do kolejnych udanych imprez szkolnych. Wzbogacił bowiem naszą świadomość teatralną, literacką, regionalną i stał się miłym relaksem z "oderwaniem" od codziennych obowiązków szkolnych.

Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»