Profesor mgr Franciszek Andrzej Sieciarski – pożegnanie (11.2018)

Urodził się 30 listopada 1930 roku w Blechowie, zmarł 20 listopada 2018 roku.

Franciszek Andrzej SieciarskiPan Profesor ukończył w 1969 roku studia magisterskie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1951 roku jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Czarneckiej Górze, gdzie pracował do 31 sierpnia 1954 roku. Następnie podjął pracę w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Sandomierzu , obecnie jest to Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu jako nauczyciel Zawodu i kierownik warsztatów szkolnych. Pracował tam do 1965 roku a następnie przeszedł do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu, gdzie pracował do 1973 roku. Od 1973 roku do 1975 roku podjął pracę wizytatora BHP Wydziału Oświaty. W 1975 roku rozpoczął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Patkowskiego jako nauczyciel pracy-techniki, wiedzy o prawie i religioznawstwa. W tym czasie pełnił społeczną funkcję kierownika Średniego Studium Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. W 1991 roku przeszedł na emeryturę. Był czynnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W podziękowaniu za jego zasługi został odznaczony w 1972 roku Złotym Krzyżem Zasługi, w 1986 roku Złotą Odznaką ZNP, w 1988 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pan Profesor Franciszek Sieciarski w roku szkolnym 1986/1987 był inicjatorem wykonania tablicy poświęconej Aleksandrowi Patkowskiemu patronowi szkoły, która to tablica znajduję się obecnie w Oratorium Szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

Żegnamy w Panu Profesorze wybitnego społecznika, wychowawcę wielu pokoleń abiturientów Collegium Gostomianum.

Franciszek Sieciarski – nekrolog

Cześć Jego Pamięci!