Sukces w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej (11.2018)

23 listopada 2018 r. udaliśmy się do Kielc do Urzędu Wojewódzkiego na finał XXVI edycji wojewódzkiego,, Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”. Do tego etapu konkursowego zakwalifikowali się uczniowie : Patrycja Gaweł (3A) i Piotr Nowak (2A)

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Patrycja Gaweł zajęła II miejsce w województwie w tym konkursie!

O laur zwycięzcy ubiegało się 42 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami oraz dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z 30 pytań dotyczących min. postępowania przy wypadkach oraz bardziej szczegółowe sprawdzające wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych. Zakres pytań wykraczał poza program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.

Młodzieży dziękujemy za chęć podtrzymywania tradycji wychowania patriotycznego, poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Życzymy również uczniom dalszych sukcesów w nauce i kolejnych konkursach !

Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»