25 numer miesięcznika "Kwadrylion" (12.2018)

Właśnie ukazał się 25 numer miesięcznika KWADRYLION. Magazyn Konkursów Matematycznych.

Bieżący numer poświęcony jest rozpoczynającym się XVI Mistrzostwom Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. Cały numer umieszczony jest na tablicy przy sali 35 na parterze.

KWADRYLION to autorski projekt nauczyciela matematyki, profesora Janusz Wieczorka, prowadzony od września 2016 roku. W pierwszym numerze opisane są wszystkie międzynarodowe i ogólnopolskie konkursy matematyczne, w których z powodzeniem brali udział uczniowie naszej szkoły. Kolejne numery przedstawiają najbardziej aktualne informacje o tych konkursach oraz prezentują rozwiązania najciekawszych i najtrudniejszych zadań. W rozwiązaniach stosowane są różne twierdzenia, których dokładne dowody również wypełniają strony numerów miesięcznika. W rubryce Mądre Książki profesor poleca bardzo ciekawe publikacje matematyczne. Na ostatnich stronach prawie każdego numeru można znaleźć kącik filatelistyczny przedstawiający różne znaczki pocztowe poświęcone matematyce. Szczególnej uwadze polecalibyśmy niezwykłą serię znaczków poczty Nikaragui z 1971 roku: "Równania, które zmieniły oblicze świata". Na giełdzie filatelistycznej ta seria wyceniana jest na co najmniej 300 zł.

Seria znaczków Kwadrylion 2016/17 Kwadrylion 2017/18