Mikołajkowa akcja krwiodawstwa (12.2018)

W dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. Klub Honorowych Dawców Krwi nr 125 "Gostomianum" udał się do Oddziału Terenowego Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sandomierzu – na akcję oddawania krwi z okazji "Mikołajek".

Krew oddało ponad 20 osób, w tym również dawcami byli nauczyciele. Większość po raz pierwszy oddawała krew, co było dla nas sporym przeżyciem. Delikatny stres szybko mijał, dzięki życzliwemu podejściu do pacjenta ze strony personelu pielęgniarskiego i lekarskiego.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że honorowe krwiodawstwo to bardzo szczytna idea, która jest kultywowana w naszej szkole od dawna. Uczniowie i nauczyciele I LO Collegium Gostomianum uczestnicząc w mikołajkowej akcji byli przeświadczeni o słuszności tej pięknej idei, która jest wyrazem humanitaryzmu i szacunku dla drugiego człowieka. Jest to również dowód na to, że we współczesnym świecie można jeszcze zrobić coś bezinteresownie.

"Oddawanie krwi to jeden z najpiękniejszych darów, to danie drugiemu człowiekowi Wiary – często utraconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie Nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej Miłości bliźniego” – tak nas uczył wielki Polak, Ojciec Święty Jan Paweł II.

Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»