"Najpiękniejszy stroik świąteczny" – konkurs PCK (12.2018)

12 grudnia 2018 r. w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejszy stroik świąteczny".

Celem konkursu było umożliwienie zaprezentowania przez młodzież swoich zdolności manualnych, pomysłowości i wrażliwości artystycznej. Komisja konkursowa otrzymała 51 prac zgłoszonych z 10 placówek. Postanowiła przyznać nagrody dla każdej ze szkół.

Oto wyniki naszych uczniów:

  • I miejsce – Małgorzata Lis (1E)
  • II miejsce- Anna Miczko (1E)
  • III miejsce-Oliwia Kołacz (1E)

Uczennice nagrodzone za udział: Amelia Parcheta, Aleksandra Wolak, Natalia Rewera, Paulina Złotocha z klasy 1E; Patrycja Ura z klasy 1B.

20 grudnia 2018 r. na sali gimnastycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród, któremu towarzyszył przedświąteczny nastrój. Corocznie bowiem uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły Collegium Gostomianum podtrzymując wyjątkową tradycję, wspólnie śpiewają piękne kolędy i pastorałki przy akompaniamencie szkolnego Chóru, tak też było w tym roku. Przy tej uroczystej okazji Pan Dyrektor przekazał wszystkim ciepłe, świąteczne i noworoczne życzenia, które przybliżyły nam oczekiwany, magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019.

Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»