ARS, czyli jak dbać o miłość? (01.2019)

Ars, czyli jak dbać o miłość?I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu przystąpiło do realizacji projektu: "ARS, czyli jak dbać o miłość?" – nowoczesna edukacja dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu profilaktyki uzależnień.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale sięganie po nie jest ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Program ARS od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych.

Szkolny koordynator programu, Katarzyna Strojnowska