Stypendium Prezesa Rady Ministrów (02.2019)

W środę 6 lutego br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało 131 uczniów z województwa świętokrzyskiego w tym Weronika Stomporowska uczennica klasy 2D. Dyplomy wręczali: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyska Wicekurator Oświaty oraz Wiktor Kowalski – doradca Wojewody Świętokrzyskiego.

Gratulujemy Weronice tak wysokiego wyróżnienia.

Wychowawca B. Sobieraj

Zdjęcia »»»