I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza (02.2019)

W czwartek, 7 lutego 2019 miała miejsce I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. Brali w niej udział reprezentanci naszej szkoły: Paweł Sroczyński i Jakub Szostek, których niedawno wybraliśmy w wyborach. Podczas sesji Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze i wraz Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza złożył im życzenia. Następnie radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza został wybrany reprezentant naszej szkoły Jakub Szostek, który został wyłoniony już w pierwszym głosowaniu, z czego bardzo się cieszymy, i czego mu serdecznie gratulujemy! Wiceprzewodniczącymi zostali: Bartłomiej Łatka (Katolickie Liceum Ogólnokształcące) oraz Natalia Orawiec (Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich).

Mamy nadzieję, że nowo powołana rada dobrze się sprawdzi w swoim zadaniu i będzie pomyślne rozwiązywać problemy młodych ludzi, tak aby nasze miasto stawało się coraz bardziej przystępne dla młodzieży.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia »»»