77 rocznica powstania Armii Krajowej (02.2019)

Delegacja młodzieży I LO CG 14 lutego br. uczestniczyła na Cmentarzu Katedralnym w uroczystości upamiętniającej 77 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – koło w Sandomierzu. Wikariusz Generalny Kurii Diecezjalnej ksiądz prałat Jerzy Dąbek poprowadził modlitwę za poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej. Burmistrz Sandomierza pan Marcin Marzec przypomniał historię Armii Krajowej oraz sylwetki Komendantów Głównych. Przedstawiciel kombatantów odczytał wiersz niedawno zmarłego w Kanadzie (2014), oficera AK Zbigniewa Kabaty pseudonim Bobo pod tytułem "Wara". Poseł pan Marek Kwitek przypomniał jak ważną rolę pełni historia w kształtowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków.

Następnie delegacje złożyły wieńce, wiązanki oraz zapaliły znicze pamięci. Prowadzący uroczystość, dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury, pan Wojciech Dumin podziękował wszystkim uczestnikom oraz zaprosił na mszę świętą w intencji żołnierzy AK w kościele pw. św. Józefa w Sandomierzu.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»