"Labirynty wiedzy" na Uniwersytecie Jagiellońskim (02.2019)

Dnia 27 lutego 2019 roku klasy 2D oraz 1E odwiedziły Uniwersytet Jagielloński. Głównym celem podróży było wysłuchanie wykładów, przeprowadzanych przez wykładowców pracujących na wyżej wymienionej uczelni. Każda z prezentacji trwała około 45 minut.

Pierwszy wykład miał na celu przedstawienie argumentów tłumaczących, dlaczego w trakcie przebiegu ewolucji ludzkie ciało nie zostało pozbawione licznych wad, cytując słowa prowadzącego "dlaczego nie jesteśmy idealni niczym terminator?".

Kolejne wystąpienie poruszało tematykę ruchów antyszczepionkowych oraz samych w sobie skutków przyjmowania szczepionek.

Doktor Magdalena Kozela przedstawiła sześć najbardziej rozpowszechnionych mitów szerzonych przez przeciwników tej metody zapobiegania chorobom zakaźnym. Posłużono się również materiałami przedstawiającymi wydarzenia z czasów plagi ospy prawdziwej we Wrocławiu, autentycznymi fotografiami osób zakażonych. Wytłumaczony został również mit na temat autyzmu wynikającego z przyjmowania szczepionek.

Następny odczyt poruszał problematykę smogu. Prowadzący przedstawił główne przyczyny powstawania smogu. Skupił się również na skutkach długiego przebywania w okolicach jego źródeł. Licznymi argumentami udowodnił szkodliwy wpływ na rozwój umysłowy młodych ludzi oraz na jego związek z mnogimi zaburzeniami zdrowotnymi.

Ostatni wykład przedstawiał tematykę epidemiologii chorób niezakaźnych. Został on zaprezentowany przez Doktor Magdalenę Kozelę.

Poznaliśmy również możliwości studiowania na kierunku Zdrowie Publiczne, którego głównym celem jest zapobieganie chorobom, przedłużanie życia i poprawę jego jakości.

Pełni pozytywnych emocji i nowej wiedzy odwiedziliśmy jeszcze Galerię Kazimierz i wróciliśmy do Sandomierza.

Opiekunami grupy złożonej z dwóch klas przyrodniczych były panie: Danuta Kinal, Lucyna Polit, a głównym organizatorem pani Barbara Sobieraj.

Uczniowie klasy 2D i 1E.

Zdjęcia »»»