Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" (03.2019)

W dniu 14 marca br. odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" przy współpracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sandomierzu.

Eliminacje przeprowadzone były w 3 grupach wiekowych: grupa I – uczniowie klas I–IV szkół podstawowych, grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy VII–VIII oraz gimnazjum klasy III, grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Wszyscy uczestnicy eliminacji miejskich otrzymali ufundowane przez Marcina Marca –  Burmistrza Sandomierza nagrody rzeczowe w postaci książek i gadżetów z wizerunkiem Królewskiego Miasta Sandomierza. W imieniu Burmistrza nagrody wręczył Paweł Niedźwiedź zastępca Burmistrza.

Naszą szkołę reprezentował Piotr Nowak (2A), który zajął III miejsce.

Piotrowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»