Uroczystości upamiętnienia ofiar terroru niemieckiego w Sandomierzu (03.2019)

Delegacja młodzieży I LO CG (uczniowie klas 2A i 2D) uczestniczyła 17 marca 2019 r. w uroczystości upamiętniającej ofiary terroru niemieckiego w latach 1939-1945 w Sandomierzu. Organizatorem spotkania byli: Sandomierskie Centrum Pamięci oraz Burmistrz Sandomierza i Rada Miasta Sandomierza.

Dla upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń w Bazylice Katedralnej została odprawiona msza święta pod przewodnictwem ksiądz dr Waldemara Gałązki. Następnie zebrani przeszli pod pomnik pomordowanych podczas II wojny światowej – skwer obok zamku. Tam odbyła się krótka modlitwa w intencji zamordowanych, złożenie wiązanek i zniczy pamięci. Uroczystości upamiętnią tragiczne wydarzenia z 16 marca 1942 roku, kiedy w Sandomierzu miały miejsce masowe aresztowania mieszkańców, głównie inteligencji. Po zatrzymaniu sandomierzanie byli przesłuchiwani i torturowani, a 100 osób wysłano do obozu w KL Auschwitz.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»