Informacja o akcji strajkowej nauczycieli (04.2019)

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w spór zbiorowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu ze mną jako kierownikiem zakładu pracy, dotyczącym podwyżki płac dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz przeprowadzeniem referendum strajkowego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dniu 8 kwietnia rozpocznie się akcja strajkowa nauczycieli.

Jeśli prowadzone w Warszawie rozmowy nauczycielskich związków zawodowych z przedstawicielami rządu nie zakończą się podpisaniem porozumienia, to od poniedziałku rozpocznie się strajk nauczycieli.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji, które zamieszczam w dzienniku elektronicznym.

Przesyłam do Państwa informacje na bieżąco, tj. w piątek o godz. 13.00, w sobotę o godz. 16.00 oraz w niedzielę o godz. 20.00.

Jeśli niedzielna informacja potwierdzi rozpoczęcie strajku, to zwracam się do Państwa, aby w poniedziałek uczniowie zostali w domu.

Jeśli w poniedziałek, w sytuacji strajku uczniowie przyjdą do szkoły, to szkoła zapewni im zastępcze zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze z pomocą osób, które nie przystąpią do strajku. W poniedziałek 8 kwietnia poinformuję także Państwa, czy zaplanowane na wtorek spotkania wychowawców z rodzicami się odbędą w tym dniu, czy tez w innym terminie.

Dyrektor szkoły, Krzysztof Zieliński