Etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (03.2019)

W dniach 22-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności- organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Z przyjemnością informuję, że do tego zaszczytnego miejsca zakwalifikowali się uczniowie klasy 3A: Patrycja Gaweł i Mateusz Jackowski, którzy wzięli udział w etapie centralnym olimpiady.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

W piątek uczestników przywitali:

  • Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Przewodniczący Komitetu Głównego
  • Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
  • Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP
  • Dr hab. Piotr Wawrzyk – Podsekretarz Stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych,
  • Płk. Mirosław Łabęcki – Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO

Po uroczystym otwarciu, rozpoczął się test decydujący o tym, kto ze 160 osób przejdzie do drugiej części III etapu. W rozładowanie stresu pomogło późniejsze wyjście do Muzeum Wojska Polskiego. Uczestnicy po kilku godzinach wrócili do Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym "System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?".

Po zakończeniu panelu odbyło się ogłoszenie wyników testu oraz quiz z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie energetycznym, który był swego rodzaju atrakcją dla uczestników, ponieważ przeprowadzony został za pomocą nowych technologii dydaktycznych.

W sobotę dzień rozpoczął się od quizu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności, który poprowadził dr hab. Daniel Przęstek- Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW .

Patrycji i Mateuszowi serdecznie gratulujemy udziału w tej olimpiadzie i życzymy dalszych sukcesów na egzaminie maturalnym.

Opiekun: Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»