Wiosenna akcja krwiodawstwa (04.2019)

W dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r. Klub Honorowych Dawców Krwi nr 125 "Gostomianum" udał się do Oddziału Terenowego Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sandomierzu – na akcję oddawania krwi.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że honorowe krwiodawstwo to bardzo szczytna idea, która jest kultywowana w naszej szkole od dawna. Uczniowie i nauczyciele I LO Collegium Gostomianum uczestnicząc w wiosennej akcji byli przeświadczeni o słuszności tej pięknej idei, która jest wyrazem humanitaryzmu i szacunku dla drugiego człowieka. Jest to również dowód na to, że we współczesnym świecie można jeszcze zrobić coś bezinteresownie.

"Oddawanie krwi to jeden z najpiękniejszych darów, to danie drugiemu człowiekowi Wiary – często utraconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie Nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej Miłości bliźniego” – tak nas uczył wielki Polak, Ojciec Święty Jan Paweł II.

Opiekun: Krystyna Chmielowiec

Zdjęcia »»»