Narodowe Święto Trzeciego Maja (05.2019)

Delegacja młodzieży I LO CG wraz z pocztem sztandarowym upamiętniła 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestnicząc w uroczystych obchodach. Organizatorami obchodów byli: Starosta Sandomierski Marcin Piwnik oraz Burmistrz Miasta Sandomierza Marcin Marzec.

W Bazylice Katedralnej odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, następnie przemarsz wszystkich uczestników na miejsce uroczystości przed Ratuszem, gdzie zebrani wysłuchali hymnu państwowego, modlitwy za twórców Konstytucji 3 Maja oraz poległych w obronie Narodu i Ojczyzny, którą poprowadził ks. dr Jerzy Dąbek, wikariusz generalny diecezji sandomierskiej.

Następnie głos zabrali organizatorzy: Marcin Marzec, Burmistrz Miasta Sandomierza, Marcin Piwnik, Starosta Sandomierski. Został odczytany list Wojewody Świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek.

W dalszej części uroczystości przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz zapaliły znicze przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na ścianie sandomierskiego Ratusza. Na zakończenie wydarzenia Sandomierska Orkiestra Dęta odegrała Rotę oraz wiązankę pieśni patriotycznych.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»