Sprawdzian kompetencji językowych (06.2019)

Wszystkim kandydatom do klasy dwujęzycznej przypominamy, że dodatkowy sprawdzian kompetencji językowej odbędzie się 14.06.2019 r. o godz. 15.00.