Wycieczka na Litwę (06.2019)

Miłym wydarzeniem z życia klas 1C, 1F i 2C była wycieczka na Litwę, która odbyła się w dniach 11-15 czerwca bieżącego roku. Uczniowie zwiedzali Kowno, Troki i Wilno, podążając śladami polsko-litewskiej historii oraz wybitnych Polaków, miedzy innymi: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego, Czesława Miłosza. Z zainteresowaniem również słuchali opowieści przewodników o życiu współczesnej Litwy.

Zwiedzanie Kowna, zamku w Trokach, Starego Miasta w Wilnie, cmentarza na Rossie w Wilnie odbywało się w słonecznej, upalnej aurze. Chwil wytchnienia dostarczały: rejs statkiem po jeziorze Gawle w Trokach, podziwianie panoramy Wilna z przeszklonej, klimatyzowanej kopuły wieży telewizyjnej czy przebywanie w pięknych i chłodnych, zabytkowych kościołach. Po całodziennym zwiedzaniu wszyscy mogli też regenerować siły w zielonym otoczeniu domu wycieczkowego przy polskiej parafii w Nowej Wilejce, gdzie nocowaliśmy.

Niektórym szczególnych wzruszeń dostarczyła wizyta w miejscach znanych z lektur szkolnych, na przykład: w Ostrej Bramie z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej czy w klasztorze Bazylianów, w którym rozgrywa się część akcji III cz. "Dziadów". Poruszające było także odwiedzenie jednego z największych miejsc kaźni Polaków i Żydów w czasach II wojny światowej w podwileńskich Ponarach.

Wycieczka nie tylko sprzyjała integracji uczniów i poszerzeniu horyzontów myślowych, ale była również wspaniałą zapowiedzią nadchodzących wakacji.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Katarzyna Kapała-Głąb, Renata Stawowy, Barbara Złocka-Węgrzynowska.

Renata Stawowy

Zdjęcia »»»