Rekrutacja do klas pierwszych (06.2019)

W związku z wywieszeniem list osób zakwalifikowanych do klas pierwszych trzyletniego i czteroletniego liceum prosimy Absolwentów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych  o dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i wyników egzaminów. Można to zrobić już od piątku 28 czerwca w godzinach pracy szkoły.