Hieronimki 2019 – zaproszenie

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu mają zaszczyt zaprosić na sesję naukową "Hieronimki 2019", która odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 9:00 w gmachu szkoły.

Program sesji

  1. Słowo wstępne – dyrektor mgr Krzysztof Zieliński.
  2. "Kampania wrześniowa – uwarunkowania, okoliczności, kontrowersje" – mgr Waldemar Białousz.
  3. Uczniowie Collegium Gostomianum czytają wspomnienia Leopolda Wójcika – ucznia gimnazjum męskiego i pracownika magistratu w Sandomierzu.
  4. Patroni naszych pracowni – wicedyrektor dr Barbara Tęgiewicz.
  5. Złożenie symbolicznej wiązanki i znicza przy pomniku "Mieszkańcom Sandomierza, ofiarom II wojny światowej – społeczeństwo".
  6. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.