Podsumowanie Konkursu im. Aleksandra Patkowskiego (10.2019)

Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego

20 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu miało miejsce uroczyste podsumowanie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego.

Zebranych gości oraz laureatów powitał Wojciech Dumin dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. Przedstawił skład Jury konkursu. Następnie zostały odczytane protokoły Jury i poznaliśmy nazwiska laureatów. Po czym odbyło się wręczenie nagród.

Nagrodę Główną otrzymały: Maja Nowak i Sylwia Kubik – uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie za przygotowanie pracy pt. „Święty Wincenty Patronie nasz. Czyli o tym, jak św. Wincenty czuwa nad naszą małą ojczyzną oraz jaką drogę pokonał w swoim życiu ,”pod opieką pani Małgorzaty Stępień. Pan Marcin Marzec, Burmistrz Miasta Sandomierza, uhonorował laureatki nagrodami oraz pogratulował zwycięstwa. Dyrektor I LO Collegium Gostomianum i zarazem Przewodniczący Jury edycji dla młodzieży, Krzysztof Zieliński przypomniał postać Aleksandra Patkowskiego – jego osiągnięcia i związki z Sandomierzem, zwrócił uwagę na rolę poznawczą i wychowawczą jaką odgrywa konkurs w budowaniu świadomości lokalnej młodego pokolenia. Uroczystość uświetnił występ chóru I LO CG pod kierunkiem pana Wojciecha Kawy.

Jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym uczestniczkom konkursu oraz dziękujemy pani Małgorzacie Stępień za merytoryczną opiekę oraz popularyzację idei regionalizmu i postaci Aleksandra Patkowskiego – ojca polskiego regionalizmu.

Sekretarz konkursu: Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»