Zakończenie projektu „Miasto movie o tradycji” (10.2019)

12 października w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyła się gala zwieńczająca projekt "Miasto movie o tradycji. Obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy" oraz promocja książki, która była jego pokłosiem. Spotkanie rozpoczęło się koncertem zespołów ludowych: „Linowianki” oraz „Powiślanie” z Koprzywnicy. Po przywitaniu gości przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dr. Dominika Kacpra Płazę, głos zabrała Kinga Kędziora-Palińska, autorka publikacji i koordynatorka projektu. Wśród gości byli, między innymi, biskup sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz, prof. dr hab. Jan Święch Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele władz samorządowych Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy, wolontariusze, którzy brali udział w projekcie, członkowie Uniwersytetu III Wieku w Sandomierzu, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Głównym celem projektu było udokumentowanie na obszarze trzech miast powiatu sandomierskiego wspomnień starszych mieszkańców, a także przejawów kultury i tradycji ludowych. W projekcie wzięli udział twórcy ludowi, mieszkańcy miast oraz młodzież - wolontariusze, którzy pod okiem specjalistów przeprowadzili wywiady etnograficzne z mieszkańcami w celu poznania dawnych i obecnie kultywowanych zwyczajów, obrzędów, przesądów i wierzeń. Stworzony materiał został wspólnie opracowany, czego rezultatem jest książka o charakterze etnograficznym oraz film. W projekcie brało udział 55 młodych wolontariuszy, z czego 18 z naszej szkoły z klas 2F oraz 2B. Łącznie przeprowadzono 142 wywiady pod opieką pani Kingi Kędziory Palińskiej – autorki i realizatorki całego projektu.

Z rozmów z wieloma uczestnikami projektu wynika, że było to bardzo wartościowe przedsięwzięcie, szczególnie dla nas młodych wolontariuszy, którzy mogli wcielić się w rolę dziennikarzy, fotografów i etnografów. Nauczyliśmy się, jak przeprowadzać wywiady oraz jakie czynności wykonywać, aż do publikacji. Zwróciliśmy uwagę na starszych ludzi z naszego otoczenia, porozmawialiśmy ze swoimi babciami i dziadkami, sąsiadami, nauczycielami, którzy posiadają ogromną wiedzę o przeszłości i chętnie się nią dzielą.

Wszystkim serdecznie gratuluję!

Olga Turbiarz

Zdjęcia »»»