101 rocznica Niepodległości (11.2019)

11 listopada delegacja młodzieży I LO Collegium Gostomianum wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w sandomierskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorami obchodów 101 rocznicy odzyskania Niepodległości byli: Starosta Sandomierski, Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Dowódca Garnizonu Sandomierz. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył ks. prałat Czesław Murawski, a koncelebrowali ją sandomierscy duszpasterze. Po mszy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi z towarzyszeniem Sandomierskiej Orkiestry Dętej przeszli pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na Cmentarzu Katedralnym. Przemarszowi towarzyszyła honorowa asysta plutonu ułanów w mundurach z epoki, wystawiona przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Po modlitwie za poległych w obronie ojczyzny, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Starosta Sandomierski – Marcin Piwnik, Burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec i Poseł na Sejm RP Marek Kwitek. Okolicznościowy list od Ministra Obrony Narodowej przeczytał dowódca 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego ppłk. Paweł Czajkowski. Po wysłuchaniu wystąpień delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, wiązanki kwiatów i znicze pamięci. Następnie przemaszerowały pododdziały Wojska Polskiego.

Prowadząca uroczystość, podporucznik Katarzyna Chabel w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania i poprosiła o oddanie hołdu przez Poczty Sztandarowe. Zebrani udali się na plac przed Starostwem Powiatowym przy ulicy Mickiewicza na koncert pieśni patriotycznych, pokaz musztry paradnej oraz paradę motocykli. Świętujący mieszkańcy Sandomierza próbowali wojskowej grochówki a solenizanci Starosta i Burmistrz częstowali rogalami świętomarcińskimi.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»