Narodowe Święto Niepodległości w DPS (11.2019)

13 listopada br. młodzież naszej szkoły zaprezentowała w Domu Pomocy Społecznej montaż słowno-muzyczny „Drogi do wolności”.

Uczniowie recytowali m.in. wiersze C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego, L. Staffa, K. I. Gałczyńskiego, Z. Herberta. Śpiewali także pieśni patriotyczne: „Rotę”, „Legiony”, „Białe róże”, „Piechotę”, „Biały krzyż”, „Żeby Polska była Polską”, „Skrzydła”.

Udział wzięli:

  1. Paweł Sroczyński 3A
  2. Małgorzata Sroczyńska 1E
  3. Jakub Broda 1AP
  4. Martyna Bartos 1DP
  5. Aleksandra Cupisz 1DP
  6. Julia Chorab 1DP
  7. Sandra Krzemińska 2D
  8. Kinga Gajek 2A
  9. Emilia Dąbek 3B
  10. Magdalena Mazur 2B

Uroczystość odbyła się w ramach „Spotkań z Poezją”, do recytacji włączyły się także Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, a do wspólnego śpiewu-wszyscy pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej.

Opieka nad młodzieżą: Bożena Myl-Ciszkiewicz, Agnieszka Kunys-Łukawska, Marta Korzynek.

Zdjęcia »»»