Konkurs "Znak Jakości Q OK" (11.2019)

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych "Znak Jakości QOK" – Szkoła Otwarta i Kreatywna

W listopadzie br. dobiegł końca konkurs o Laur Mistrza Kreatywnej i Aktywnej Edukacji organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Koordynatorem i właścicielem znaku graficznego, nazwy konkursu oraz pozostałych projektów będących częścią Festiwalu Kreatywnej i Aktywnej Edukacji było Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego w Kielcach.

W konkursie wzięła udział nasza szkoła. Zgłoszony został projekt ekologiczny pt: „Sandomierz – muzeum przyrody pod gołym niebem”. Uwzględniono w nim dotychczasową edukację ekologiczną prowadzoną w szkole i całym powiecie sandomierskim: w tym XXII Międzyszkolne Sesje Ekologiczne, założenie, rozwijanie i prowadzenie ogrodu dendrologicznego (ok. 150 gatunków drzew i krzewów), ogrodu ekologicznego, Szkolnej Izby Regionalnej, w której przedstawiane są wszystkie ekologiczne, zdrowotne i biologiczne osiągnięcia uczniów. Uzupełnieniem projektu była założona altana stanowiąca „Zieloną Klasę” a także miniaturowa winnica. Przedstawiono również plany działań w kolejnym roku szkolnym w związku z obranym hasłem „Sandomierz muzeum przyrody i architektury pod gołym niebem”. Tematyka ta jest związana z planami zgłoszenia Sandomierza do tytułu Obiektu Światowego Dziedzictwa Materialnego wg UNESCO. Projekt został wzbogacony w dokumentację fotograficzną. Osobami odpowiedzialnymi za działania projektowe były:

Barbara Sobieraj – koordynator działań, pomysłodawca, „poszukiwacz” sponsorów, Krzysztof Zieliński – merytoryczna pomoc pod względem geograficznego spojrzenia na obiekty przyrody nieożywionej objęte ochroną lub wymagające objęcia ochroną, Danuta Kinal – przygotowanie konkursu wiedzy dla różnych poziomów nauczania na temat form ochrony przyrody w Sandomierzu, Agnieszka Kunys – Łukawska organizator części humanistycznej sesji, przygotowanie z młodzieżą spektaklu teatralnego, Marta Korzynek – przygotowanie scenografii na spektakl teatralny, sesja zdjęciowa, Joanna Pieronkiewicz-Szpernal – organizacja konkursów plastycznych związanych z tematyką sesji, Anetta Duszyńska-Baska – pomoc pedagogiczna w realizacji projektu.

Projekt przygotowany we współpracy nauczycieli, dyrekcji i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum za stworzenie warunków dla rozwijania nieskrępowanej pasji i kreatywności swoich uczniów i nauczycieli został wyróżniony tytułem „Szkoła otwarta i kreatywna”.

Barbara Sobieraj

Zdjęcia »»»