Projekt "Zawsze Pełni Życia" w Domu Pomocy Społecznej (12.2019)

Członkowie zespołu The Freeborn Brothers - jak sami twierdzą, w swojej twórczości łączą dźwięki banjo z południa USA z melancholijnym akordeonem i żywiołową, bałkańską orkiestrą dętą. Do udziału w warsztatach prowadzonych przez zespół, zaproszona została młodzież naszej szkoły. Efektem warsztatów było zrealizowanie teledysku, w którym wystąpili podopieczni DPS-u oraz uczniowie Collegium Gostomianum.

Spotkania warsztatowe odbyły się: 13 czerwca, 25 października, 7 listopada, a uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 18 grudnia.

Spotkania realizowane były przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, działające przy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Zawsze Pełni Życia”. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

Zainicjowane wydarzenia zintegrowały mieszkańców DPS-u z młodzieżą, a nawiązane przyjaźnie będą pielęgnowane w czasie indywidualnych spotkań.

W projekcie uczestniczyło 15 osób z klas: 1B, 1BP, 1DP, 2E, koordynacją zajmowały się: Marta Korzynek, Agnieszka Kunys-Łukawska, Bożena Myl-Ciszkiewicz. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Joanna Mróz, Paweł Czerwiński, ks. Krzysztof Kwiatkowski.

Zdjęcia »»»