Skontaktuj się z nami (05.2020)

Z uwagi na to, że zarówno uczniowie, jak i rodzice mają utrudnioną możliwość bezpośredniego spotkania z dyrekcją, wychowawcami oraz nauczycielami, proponujemy Państwu inną formę kontaktu. Poniżej przedstawiamy listę nauczycieli, którzy chętnie będą odpowiadać drogą mailową na Państwa pytania. Obok imienia i nazwiska umieszczony jest nauczany przedmiot, a informacje dodatkowe, na jaki temat mogą Państwo uzyskać informacje od danego nauczyciela, rozwiną się po kliknięciu w nazwisko.

Dyrekcja Szkoły

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Nauczyciele

Zapraszamy do kontaktu!