XXIII Międzyszkolna Sesja Ekologiczna – zaproszenie na wykłady (06.2020)

W czerwcu każdego roku szkolnego już od 23 lat w Collegium Gostomianum odbywają się międzyszkolne sesje ekologiczne o różnej tematyce.

W związku z tym, że zaplanowana na ten rok szkolny kolejna już sesja ekologiczna nie odbyła się w tradycyjnej formie ze względu na pandemię koronawirusa, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na dwa wykłady o szczepieniach, które były planowane w części merytorycznej. Będą one miały formę webinariów. Autorami tych wykładów są pracownicy naukowi Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie: dr Magdalena Kozela i mgr Mariusz Kielar.

Aby wziąć udział w webinarium należy kliknąć niżej podane linki.

Wykład 1 w poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku w godz. 13:00-14:30 poprowadzi mgr Mariusz Kielar:

Wykład 1 »»»

Wykład 2 w środę, 24 czerwca 2020 roku w godz. 10:00-11:30 poprowadzi dr Magdalena Kozela:

Wykład 2 »»»

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Sobieraj, Danuta Kinal