Szkolny Klub Mediacji w Collegium Gostomianum (06.2020)

W nowym roku szkolnym w Collegium Gostomianum zostanie powołany pierwszy w regionie Szkolny Klub Mediacji. Będzie działał zgodnie ze standardami sformułowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka. Mediatorem szkolnym oraz opiekunem mediatorów rówieśniczych będzie Joanna Pieronkiewicz-Szpernal. Powołana zostanie Szkolna Rada Mediacji, w skład której wejdą przedstawiciele uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Program rozpocznie się od cyklu szkoleń dla chętnych uczniów – przyszłych mediatorów rówieśniczych.

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej »»»

Certyfikat ukończenia szolenia »»»