Świadectwa maturalne (09.2020)

Uprzejmie informujemy, że wydawanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym odbywać się będzie w dniu 30.09.2020 r. o godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja