Nauczanie zdalne

Informujemy, że od poniedziałku 19.10 do 30.10.2020 r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

Plany zajęć dla klas zostaną przygotowane przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danych klasach zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Lekcje będą prowadzone wg dotychczasowego planu.

2. Maksymalnie 5 godzin nauki on-line, reszta w formie pracy własnej uczniów.

3. Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone będą na platformie G Suite.

Przygotowane plany zajęć przekazane zostaną uczniom poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrekcja