2F
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 7:10- 7:55 matematyka AC 16 j.polski MP 59 przyroda DR 73 j.polski MP 59 j.niemiecki-1/4 ZD 19
j.hiszpański-2/4 #h4 17
2 8:00- 8:45 j.polski MP 59 godz.wych MP 59 j.angielski-1/2 KS 36
j.angielski-2/2 AB 17
j.angielski-1/2 KS 57
j.angielski-2/2 AB 18
j.polski MP 59
3 8:55- 9:40 j.polski MP 59 historia DS 18 j.angielski-1/2 KS 19
j.angielski-2/2 AB 17
j.polski MP 59 historia DS 18
4 9:50-10:35 wos DS 59 historia DS 18 historia DS 18 wf-1/2 BE sg2
wf-2/2 #w6 sg1
wos DS 18
5 10:55-11:40 historia DS 37 wf-1/2 BE sg1
wf-2/2 #w6 sg2
j.polski MP 59 matematyka AC 73 religia kK 18
6 11:50-12:35 j.angielski-1/2 KS 74
j.angielski-2/2 AB 12
matematyka AC 16 j.polski MP 59   przyroda DR 73
7 12:45-13:30 j.niemiecki-1/4 ZD 16
j.francuski-3/4 #f2 35
j.włoski-4/4 #wł2 59
religia kK 16 wos DS 73   wf-1/2 BE sg1
wf-2/2 #w6 sg2
8 13:35-14:20 j.francuski-3/4 #f2 35   j.hiszpański-2/4 #h4 17
j.włoski-4/4 #wł2 57
   
9 14:25-15:10     etyka #et it    
Obowiązuje od: 3 czerwca 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum