• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole

Wszystkie informacje o naszej szkole

Fundusze Europejskie Program Regionalny
barwy Rzeczpospolitej
herb województwa świętokrzyskiego
Unia Europejska EFRR

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Pomocy w I LO Collegium Gostomianum w latach 2018-2020 realizowany będzie projekt pt. "TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole".

Celem projektu jest unowocześnienie informatycznego zaplecza sprzętowego szkoły, jak również podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli pozwalających na efektywną i bezpieczną pracę i naukę z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz narzędzi informatycznych.

W celu osiągnięcia założonych celów szkoła zostanie wyposażona m. in. w nowoczesne komputery i rzutniki. Zaplanowano także realizację 30-godzinnych bezpłatnych szkoleń obejmujących zagadnienia TIK oraz informatyczne.

Kursy dla klas nieinformatycznych:

  1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (poziom podstawowy) – tematy »»»
  2. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online – tematy »»»
  3. Obsługa systemu CMS – tematy »»»
  4. Algorytmy i kody – wstęp do programowania – tematy »»»

Kursy dla klas informatycznych:

  1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (poziom rozszerzony) – tematy »»»
  2. Algorytmy i kody (poziom rozszerzony) – tematy »»»
  3. Aplikacje i serwisy sieciowe – tematy »»»

Kursy dla nauczycieli:

  1. Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (poziom podstawowy) – tematy »»»
  2. Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online – tematy »»»

W roku szkolnym 2018/19 przystąpić do projektu może każdy uczeń klas 2. lub 3. oraz każdy nauczyciel. Przyjęto założenie, że każdy uczestnik projektu weźmie udział w dwóch kursach (30 + 30, tj. w sumie 60 godzin zajęć). Zajęcia odbywać się będą po lekcjach w godzinach 14.25 – 16.30 (bloki 3-godzinne lub bloki 2+1 godz.) od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych wypadkach część zajęć może zostać zaplanowana na sobotę. Każda grupa będzie miała co najmniej jedne zajęcia w tygodniu. Ostateczny plan zajęć zależy od ilości uczestników projektu.

Aby przystąpić do projektu, kliknij odpowiedni link poniżej:

– lub skontaktuj się z nauczycielem informatyki, panem Robertem Bednarzem.

Termin zgłoszeń: 22 września 2018 r. włącznie.