• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (pp)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Lista tematów i zagadnień

 1. Informacje o sprzęcie i systemie Windows.
  • podstawowe informacje o sprzęcie i systemie
  • ustawienia aktualizacji systemu
  • menedżer zadań („Procesy”, „Wydajność”)
  • kontrola oprogramowania zabezpieczającego system
 2. Użytkownicy w systemie Windows.
  • konta lokalne i sieciowe (Microsoft)
  • konta administracyjne i zwykłe
  • katalog domowy użytkownika Windows
  • tworzenia konta zwykłego użytkownika
  • zmiana hasła
 3. Prywatność w systemie Windows.
  • informacje zbierane przez system (telemetria) i oprogramowanie
  • profil sprzętowy
  • profil użytkownika
  • zagrożenia związane ze zbieraniem i udostępnianiem danych
  • dostosowywanie uprawnień systemu Windows i uprawnień aplikacji
 4. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Windows.
  • źródła legalnego i bezpiecznego oprogramowania
  • usuwanie niepotrzebnego oprogramowania
  • instalacja programów: czytanie komunikatów instalacyjnych oraz licencji
  • unikanie niechcianych dodatków
  • aktualizowanie programów (czytniki pdf, oprogramowanie biurowe, narzędziowe)
  • kontrolowanie listy uruchomianych aplikacji (Menedżer zadań/Uruchamianie, Zadania autostartu)
 5. Zarządzanie danymi na dysku w systemie Windows.
  • struktura i przeznaczenie katalogów
  • nazwy plików i rozszerzenia
  • operacje na plikach i katalogach
  • zmiana lokalizacji katalogów specjalnych (Dokumenty, Obrazy, itd.) (Ustawienia/Pamięć)
  • otwieranie plików w różnych programach
 6. Oprogramowanie antywirusowe w systemie Windows.
  • sprawdzanie aktualności bazy wirusów (Windows Defender)
  • uruchamianie ręcznego skanowania (Windows Defender)
  • instalacja zewnętrznego antywirusa (Avast, Avira)
  • tymczasowe wyłączanie modułów antywirusa
  • wady antywirusów
 7. Konserwacja i optymalizacja systemu Windows.
  • użycie narzędzi systemowych („Oczyść dysk”)
  • usuwanie niepotrzebnych plików (CCleaner)
  • czyszczenie rejestru ze zbędnych wpisów (CCleaner)
  • przeglądanie / wyłączanie wpisów autostart (CCleaner)
 8. Informacje o sprzęcie i systemie Linux.
  • jądro Linux i dystrybucje Linuksa
  • podstawowe informacje o sprzęcie (Ustawienia/Informacje)
  • ustawienia aktualizacji systemu (GUI)
  • monitor systemu, lista uruchomionych procesów
 9. Użytkownicy w systemie Linux.
  • konto root i konta użytkowników
  • podnoszenie uprawnień (sudo)
  • dodawania konta zwykłego użytkownika
  • katalog domowy użytkownika
 10. Prywatność w systemie Linux.
  • telemetria w Linuksie?
  • ustawienia prywatności (Ustawienia/Prywatność)
  • ustawienia wyszukiwania
  • integracja z kontami Google’a itp.
 11. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Linux.
  • ustawienia repozytoriów (GUI)
  • aktualizacja repozytoriów (GUI)
  • aktualizacja systemu i oprogramowania (GUI)
  • instalacja aplikacji spoza repozytorium (Gdebi)
  • usuwanie aplikacji (GUI)
 12. Zarządzanie danymi na dysku w systemie Linux.
  • struktura i przeznaczenie katalogów
  • dobre praktyki: osobne partycje dla danych systemowych i użytkownika
  • nazwy plików i rozszerzenia
  • operacje na plikach i katalogach
  • otwieranie plików w różnych programach
 13. Optymalizacja systemu Linux.
  • usuwanie plików tymczasowych
  • przeglądanie / wyłączanie wpisów autostart
  • wyłączanie zbędnych usług
 14. Bezpieczne używanie nośników wymiennych.
  • wyłączania uruchamiania programów na płytach CD/DVD i nośnikach USB
  • (auto)montowanie przenośnych nośników USB
  • zabezpieczanie nośników USB: autorun.inf
  • uruchamianie programów / zasobów z nośników wymiennych
  • formatowanie nośników USB
  • nagrywanie/usuwanie danych na nośnikach USB
  • odmontowywanie nośników USB
  • nagrywanie danych na płytach CD-R/DVD-R
 15. Zabezpieczanie danych.
  • rodzaje kopii zapasowych
  • nośniki kopii zapasowej
  • Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10
  • Kopia zapasowa i przywracanie w Windows 10
  • tworzenie migawek systemu (Linux Mint: Timeshift)
  • kopia katalogu domowego (Linux Mint: „Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych”)
  • kopia aplikacji i ustawień systemowych (Linux Mint: „Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych”)
 16. Zarządzanie archiwami.
  • pojęcie archiwum i kompresji
  • popularne formaty kompresji w systemie Windows i Linux
  • menedżer archiwów w systemie Windows: 7-zip
  • wbudowana obsługa archiwów w menedżerze programów w systemie Linux
  • pobieranie archiwów z internetu i rozpakowywanie na dysku lokalnym
  • tworzenie i przesyłanie archiwów
 17. Wyszukiwanie danych na dysku.
  • ustawienia indeksowania i indeksowania w systemie Windows i Linux
  • wyszukiwanie za pomocą wbudowanych narzędzi
  • dodatkowe narzędzia i przydatne polecenia tekstowe
 18. Podstawy sieci LAN.
  • sieć lokalna, switch, router
  • publiczny i lokalny adres IP
  • usługa i serwery DNS
  • usługa DHCP
 19. Konfiguracja routera w sieci LAN.
  • ustawienie adresu zewnętrznego i wewnętrznego routera
  • ustawienie serwerów DNS
  • konfiguracja usługi DHCP
  • konfiguracja sieci WiFi
  • metody zabezpieczeń, hasło
  • zmiana nazwy i hasła administratora routera
  • tworzenie kopii ustawień routera
 20. Zapora sieciowa.
  • zasady działanie firewalla
  • blokowanie i odblokowywanie połączeń za pomocą Zapora Windows Defender
  • blokowanie i odblokowywanie połączeń w systemie Linux: Uncomplicated Firewall (gufw, ufw)
 21. Udostępnianie plików w sieci domowej / lokalnej.
  • ustawienia udostępniania w systemie Windows
  • ustawienia udostępniania w systemie Linux
  • udostępnianie multimediów (filmy, zdjęcia) w sieci LAN
 22. Udostępnianie i dodawanie drukarki sieciowej.
  • instalacja drukarki sieciowej
  • dodawanie drukarki sieciowej w Windows
  • dodawanie drukarki sieciowej w Linux
 23. Podstawy internetu.
  • Internet jako sieć sieci
  • architektura klient-serwer
  • schemat komunikacji w internecie na przykładzie przeglądania stron WWW
  • usługi w Internecie
  • podstawowe protokoły
 24. Typowe zagrożenia sieciowe.
  • złośliwe oprogramowanie (malware),
  • wirusy, robaki,
  • koń trojański, backdoor, exploit, rootkit, bootnet
  • spyware, keylogger, ransomware
  • włamanie i kradzież danych,
  • niszczenie/szyfrowanie dokumentów,
  • phishing, ataki socjotechniczne
  • podsłuchiwanie
  • spam, adware
 25. Zasady korzystania z przeglądarki internetowej.
  • strona startowa, ustawienia wyszukiwarki
  • dostosowanie ustawień prywatności: ustawienie ciasteczek
  • ochrona przed śledzeniem
  • korzystanie z połączeń szyfrowanych (banking mode),
  • synchronizacja danych: historia otwieranych stron, zakładki, dodatki
 26. Bezpieczne korzystanie z internetu.
  • instalacja i konfiguracja dodatków zwiększających bezpieczeństwo w przeglądarkach WWW (uBlock Origin, WOT, Disconnect, NoScript Security Suite);
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  • Wpływ niebezpiecznej zawartości na bezpieczeństwo
  • bezpieczne korzystanie z komunikatorów
 27. Usługi webmail i klienty poczty elektronicznej.
  • uwierzytelnianie dwuetapowe w usługach webmail (Gmail)
  • instalacja lokalnego klienta poczty (Sylpheed lub Thunderbird)
  • konfiguracja konta przy użyciu protokołu POP3S i SMTPS
  • konfiguracja konta przy użyciu IMAPS
  • przeglądanie emaili w trybie tekstowym i HTML
 28. Niebezpieczne pliki.
  • skrypty js
  • załączniki pocztowe niewiadomego pochodzenia (przykłady)
  • zamaskowane pliki wykonywalne (Windows)
  • makra w plikach MS Office
  • zakażone dokumenty pdf
  • złośliwe obrazki
 29. Zarządzanie hasłami użytkownika.
  • zasady tworzenia bezpiecznych haseł
  • instalacja menedżera haseł (KeePassXC)
  • dodawanie kont do menedżera haseł
  • korzystanie z menedżera haseł
  • opcjonalna instalacja wtyczki do przeglądarek
 30. Bezpieczne korzystanie ze smartfona
  • zagrożenia w systemie Android
  • przypinanie, odpinanie ekranów: Ustawienia / Osobiste / Zaawansowane / Wł.
  • zarządzanie hasłami
  • dwuetapowa weryfikacja
  • funkcja Smart Lock: Ustawienia / Osobiste / Zaawansowane / Agenty zaufania – Smart Lock
  • Google / Zabezpieczenia / Skanuj pod kątem zagrożeń
  • Ustawienia / Google / Zabezpieczenia – Zlokalizuj zdalnie, Zezwalaj na zdalną blokadę (www.android.com/devicemanager)
 31. Optymalizacja systemu Android (extra).
  • usuwanie / wyłączanie bloatware
  • oczyszczanie pamięci
  • wykorzystanie karty SD

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.