• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (pp)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Jądro Linux i dystrybucje Linuksa, zalety wolnego i otwartego oprogramowania
 2. Środowiska graficzne: XFCE, KDE, Cinnamon, Gnome. Obsługa środowiska Gnome.
 3. Dostosowywanie środowiska graficznego Gnome, w tym ułatwienia dostępu.
 4. Informacje o komputerze w systemie Linux i Windows.
 5. Narzędzia monitorujące działanie systemu: graficzne i tekstowe.
 6. Podział dysku na partycje – dobre praktyki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 7. Struktura i przeznaczenie katalogów w systemie Linux, w tym katalog domowy.
 8. Struktura i przeznaczenie katalogów w systemie Windows, w tym katalog domowy.
 9. Typy plików i związane z nimi zagrożenia.
 10. Podatność Windows na fałszywe rozszerzenia plików.
 11. Właściwości katalogów i plików, uprawnienia do katalogów i plików.
 12. Domyślne programy, otwierane plików w różnych programach.
 13. Operacje na katalogach i plikach.
 14. Kompresja danych, w tym multimedialnych, tworzenie i używanie archiwów.
 15. Kopie zapasowe: typy, narzędzia, zakres kopii. Wykonywanie i przywracanie kopii.
 16. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Linux i Windows: instalacja, usuwanie.
 17. Zagrożenia związane z instalowaniem oprogramowania w systemie Windows.
 18. Ustawienia aktualizacji w systemie Linux i Windows.
 19. Konieczność osobnego aktualizowania programów w systemie Windows.
 20. Użytkownicy w systemie Linux i Windows, rodzaje i uprawnienia kont.
 21. Konta online w systemie Linux i Windows.
 22. Zarządzanie hasłami, tworzenie bezpiecznych haseł.
 23. Prywatność w systemie Linux i Windows.
 24. Wyłączanie mechanizmów zbierających dane o użytkowniku w systemie Windows.
 25. Bezpieczna obsługa nośników wymiennych, w tym USB i CD/DVD.
 26. Budowa i działanie sieci LAN.
 27. Funkcje i konfiguracja routera w sieci LAN.
 28. Zapora sieciowa, zasada działania i konfiguracja za pomocą interfejsu graficznego.
 29. Udostępnianie plików, w tym multimedialnych w sieci LAN.
 30. Instalacja i używanie drukarki sieciowej w różnych systemach.
 31. Budowa i działanie Internetu, podstawowe usługi i protokoły.
 32. Zagrożenia sieciowe: rodzaje malware, bootnet, ransomware, phishing, ataki socjotechniczne, spam, adware.
 33. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 34. Bezpieczna konfiguracja przeglądarki internetowej.
 35. Rozszerzenia zwiększające bezpieczeństwo korzystania z Internetu.
 36. Korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą lokalnego klienta pocztowego i usług webmail.
 37. Obsługa maszyn wirtualnych w programie VirtualBox.
 38. Bezpieczny smartfon: zagrożenia w systemie Android i przeciwdziałanie im.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.