• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online

Wszystkie informacje o naszej szkole

Tematy i zagadnienia

 1. Formaty zapisu dokumentów biurowych.
  • zamknięte formaty binarne (doc, xls, ppt)
  • formaty Office Open XML (docx, xlsx, pptx)
  • formaty OpenDocument (odt, ods, odp)
  • zapisywanie plików w różnych formatach
  • w jakich formatach zapisywać pliki?
  • eksportowanie plików do formatu pdf
 2. Formatowanie dokumentów tekstowych.
  • zasady formatowania akapitów
  • znaczniki formatowania (znaki specjalne)
  • wcięcia i tabulatory
  • akapity, znaki przejścia do następnej linii, odstępy
 3. Kopiowanie i wklejanie danych do dokumentów.
  • kopiowanie z dokumentów pdf, ze stron internetowych
  • wklejanie normalne i specjalne w edytorze i arkuszu
  • klonowanie formatowania w edytorze i arkuszu
 4. Używanie stylów.
  • formatowanie bezpośrednie a style
  • tworzenie, użycie, aktualizacja stylów
  • style akapitów i list
 5. Nagłówki i stopki strony.
  • włączanie nagłówka/stopki, ustalanie rozmiaru w edytorze i arkuszu
  • wstawianie i wyrównywanie tekstu do nagłówka/stopki
  • wstawianie tabel do nagłówka/stopki
  • numeracja stron
 6. Osadzanie obiektów w tekście.
  • właściwości wstawianych obiektów: tabel, obrazków, ramek
  • określanie zakotwiczenia, położenia, rozmiaru osadzonych elementów
  • dodawanie podpisów
 7. Tabele, sekcje i kolumny.
  • tworzenie tabel, ustalanie rozmiaru tabeli, kolumn
  • właściwości tabel, przepływ tekstu, krawędzie, marginesy, tło komórek
  • łączenie i dzielenie komórek
  • wstawianie nagłówka tabeli na każdej stronie
  • sekcje dokumentu, wstawianie i formatowanie kolumn
 8. Przypisy, indeksy, spisy treści.
  • wstawianie przypisów dolnych/końcowych
  • definiowanie elementów indeksu
  • automatyczny spis treści
  • spis tabel i ilustracji
 9. Hiperłącza, zakładki, odsyłacze, komentarze.
  • wstawianie i edycja hiperłączy
  • wykorzystanie zakładek
  • wstawianie i przeglądanie komentarzy
 10. Korespondencja seryjna.
  • przygotowanie dokumentu głównego
  • tworzenie oraz wykorzystywanie listy adresatów
  • łączenie dokumentu głównego z polami korespondencji
  • generowanie wydruków
 11. Przygotowywanie dokumentów okolicznościowych.
  • przygotowanie szablonu dyplomu
  • instalowanie dodatkowych czcionek
  • uzupełnianie treści
  • dostosowywanie formatowania
  • drukowanie
 12. Dane w arkuszu.
  • kategorie i format danych w arkuszu
  • wprowadzanie, edycja danych w komórkach
  • operacje na kolumnach, wierszach i komórkach, łączenie, rozdzielanie, krawędzie
  • formatowanie komórek, formatowanie warunkowe
 13. Import danych do arkusza.
  • wklejanie danych do arkusza
  • importowanie danych z plików csv
  • przenoszenie, kopiowanie arkuszy między skoroszytami
  • łączenie danych z różnych arkuszy
 14. Funkcje warunkowe i matematyczne.
  • funkcje JEŻELI(), I(), LUB(), zagnieżdżanie funkcji
  • ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ(), SUMA.JEŻELI()
 15. Funkcje daty i czasu oraz statystyczne.
  • TERAZ(), DZIEŃ(), MIESIĄC(), ROK()
  • LICZ.JEŻELI(), LICZ.PUSTE(), POZYCJA()
 16. Funkcje tekstowe i bazodanowe.
  • LEWY(), PRAWY(), ZŁĄCZ.TEKSTY(), ZNAJDŹ(), USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY()
  • WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ()
  • BD.SUMA(), BD.MAX(), BD.MIN(), BD.ŚREDNIA(), BD.ILE.REKORDÓW()
 17. Sortowanie i filtrowanie danych.
  • sortowanie wg kilku pól
  • auto filtr
  • filtry zaawansowane
 18. Tworzenie wykresów prostych i złożonych.
  • wykresy matematyczne (liniowe)
  • wykresy statystyczne (kolumnowe, kołowe)
  • formatowanie elementów wykresu: dodawanie drugiej osi, etykiety, zmiany skali
 19. Analiza danych w tabelach przestawnych.
  • określanie źródła danych,
  • projektowanie tabeli: grupowanie danych, wykorzystanie funkcji agregujących,
  • zmienianie projektu tabeli,
  • generowanie wykresu tabeli przestawnej,
  • osadzanie wykresów w dokumentach tekstowych lub na stronach www
 20. Analiza danych pobranych z e-dziennika.
  • pobieranie danych w formacie arkuszy kalkulacyjnych: zestawienia okresowe klasy i szkoły
  • dostosowywanie arkuszy (usuwanie, ukrywanie łączenie danych)
  • analiza danych za pomocą dodatkowych formuł
 21. Zestawienia końcowe ocen.
  • pobieranie danych z e-dziennika do arkusza kalkulacyjnego
  • wyliczanie wartości średnich, minimalnych, maksymalnych
  • łączenie danych z różnych arkuszy
  • sortowanie danych
 22. Obsługa dokumentów PDF.
  • generowanie zestawień itp. w formacie pdf
  • otwieranie, pobieranie i zapisywanie dokumentów pdf
  • łączenie wielu pdf-ów w jeden
  • eksportowanie dokumentów i arkuszy do formatu pdf
  • drukowanie dokumentów pdf
 23. Przegląd usług G Suite.
  • logowanie się
  • uruchamianie usług
  • pzegląd usług: poczta elektroniczna, dysk, dokumenty, arkusze, prezentacje, zdjęcia, kalendarz, classroom, meet
 24. Zarządzanie dyskiem sieciowym i albumami.
  • tworzenie dokumentów,
  • tworzenie katalogów, przenoszenie dokumentów,
  • wgrywanie i pobieranie dokumentów,
  • tworzenie i udostępnianie albumów zdjęciowych
 25. Udostępnianie i współredagowanie dokumentów.
  • tworzenie przykładowego dokumentu tekstowego
  • udostępnianie do edycji, komentowania, tylko do odczytu
  • pobieranie i przekazywanie linków
  • udostępnianie pojedynczym użytkownikom, grupie, domenie lub publiczne
  • przeglądanie komentarzy, zatwierdzanie/odrzucanie sugestii
 26. Kontakty i grupy.
  • przeglądanie, dodawanie kontaktów w poczcie
  • tworzenie grup kontaktów, import z plików csv
  • tworzenie grupy dyskusyjnej (listy mailowej), dodawanie wiadomości powitalnej
  • dodawanie tematów i odpowiadanie na wiadomości
  • zarządzanie grupą
  • usuwanie grupy (zarządzanie / informacje / zaawansowane)
  • korzystanie z Hangouts Chat: dodawanie czatów grupowych / pokoi
  • dodawanie osób do czatu / botów
  • przesyłanie dokumentów
 27. Formularze.
  • tworzenie ankiet, dodawanie pytań i odpowiedzi
  • udostępnianie ankiet
  • przekształcanie ankiet na testy
  • pobieranie i analizowanie wyników w arkuszu kalkulacyjnym
 28. Spotkania online.
  • wybór przeglądarki,
  • rozpoczynanie spotkania, ustawienia kamery i mikrofonu, udostępnianie linku (kodu)
  • wykorzystanie aplikacji Meet do przeprowadzenia zajęć online
  • prezentowanie ekranu lub okna
 29. Classroom (zajęcia) – tworzenie zajęć.
  • tworzenie zajęć, określanie tematu
  • dodawanie projektu, instrukcje, termin wykonania, załączniki
  • dodawanie ogłoszeń, treści, załączników
 30. Classroom (zajęcia) – ocenianie zajęć.
  • zapraszanie uczniów, pobieranie kodu zajęć
  • ocenianie i zwracanie prac
  • pobieranie i analizowanie ocen w arkuszu kalkulacyjnym

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.