• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Zaawansowana edycja dokumentów i współpraca online

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Otwarte i zamknięte formaty dokumentów tekstowych i biurowych.
 2. Konwertowanie, eksportowanie dokumentów do różnych formatów, w tym PDF.
 3. Instalacja biurowego pakietu otwartoźródłowego w systemie Windows.
 4. Instalacja wirtualnej maszyny Javy w systemie Windows.
 5. Interfejs i opcje ustawień LibreOffice.
 6. Znaki specjalne w dokumentach biurowych.
 7. Zasady formatowania tekstów.
 8. Techniki formatowania tekstu: formatowanie bezpośrednie, przy użyciu stylów, kopiowanie formatowania.
 9. Używanie stylów wbudowanych, tworzenie i używanie stylów akapitów, list, znaków.
 10. Formatowanie dokumentów tekstowych: nagłówki, akapity, listy, tabele.
 11. Listy punktowane i numerowane, wielopoziomowe.
 12. Formatowanie strony, główki i stopki.
 13. Kopiowanie i wklejanie danych z różnych źródeł do dokumentu, wklejanie z zachowaniem formatowania i bez.
 14. Wstawianie pól, hiperłączy, znaków specjalnych.
 15. Wstawianie obrazów do dokumentu, ustalanie właściwości, m.in. położenia.
 16. Tworzenie i wstawianie zrzutów ekranu do dokumentu.
 17. Tworzenie złożonego dokumentu: ustalenie hierarchii treści, tekst, ilustracje, podpisy, spisy treści i ilustracji.
 18. Komentowanie dokumentu.
 19. Używanie sekcji i kolumn, określanie przepływu tekstu.
 20. Przygotowywanie szablonu dokumentu: rozmieszczenie elementów tworzących dokument: grafika, tekst, tabele, dobór czcionek, przykładowy tekst.
 21. Dane w arkuszu: wielopoziomowa zawartość komórek arkusza, kategoria i format danych, zasady edycji komórek.
 22. Operacje na kolumnach, wierszach i komórkach, formatowanie komórek, w tym warunkowe.
 23. Dokumenty użytkowe w arkuszu.
 24. Funkcje logiczne, matematyczne w arkuszu danych.
 25. Zagnieżdżone funkcje warunkowe.
 26. Funkcje tekstowe w arkuszu danych.
 27. Poprawność danych.
 28. Import danych do arkusza z plików TXT i CSV.
 29. Operacje na arkuszach: podział danych, kopiowanie i przenoszenie arkuszy.
 30. Sortowanie i filtrowanie danych, autofiltr, filtry zaawansowane.
 31. Tworzenie wykresów prostych i złożonych, różne typy wykresów, formatowanie wykresów.
 32. Analiza danych w tabelach przestawnych: grupowanie danych, funkcje agregujące.
 33. Przegląd usług G Suite, logowanie się, interfejs.
 34. Zarządzanie dyskiem sieciowym i albumami w G Suite.
 35. Synchronizacja katalogu lokalnego z kontem G Drive.
 36. Udostępnianie plików: określanie praw dostępu, ustalanie adresatów w domenie szkolnej i poza nią.
 37. Współredagowanie dokumentów szkolnych, przeglądanie, zatwierdzanie, odrzucanie poprawek i komentarzy.
 38. Dodawanie kontaktów, tworzenie grup kontaktów.
 39. Wykorzystanie formularzy do tworzenia ankiet i testów.
 40. Tworzenie zajęć w usłudze Classroom (Zajęcia): projekt, instrukcje, termin wykonania, załączniki.
 41. Zapraszanie, dodawanie uczniów do zajęć.
 42. Ocenianie i zwracanie prac.
 43. Pobieranie i analizowanie wyników w arkuszu kalkulacyjnym.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.