• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Obsługa systemu CMS

Wszystkie informacje o naszej szkole

Tematy i zagadnienia

 1. Lokalne środowisko deweloperskie – L(W)AMP.
  • funkcje CMS
  • zalety i wady najpopularniejszych CMS-ów (Wordpress, Joomla, Drupal)
  • składniki środowiska L(W)AMP
  • instalacja w systemie Linux: Apache + PHP
  • instalacja w systemie Windows: Apache + PHP (UwAmp)
  • instalacja i polonizacja CMS-a GetSimple
  • zalety GetSimple’a
 2. Podstawy panelu administracyjnego.
  • „Pomoc/Stan działania strony” – weryfikacja poprawności instalacji
  • „Strony” – zarządzanie treścią, porządek wyświetlania stron, język wszystkich stron
  • „Pliki” – dodatkowe zasoby,
  • „Szablony” – wygląd strony,
  • ustawienia w „gsconfig.php”: GSNOUPLOADIFY, GSEDITORTOOL, GSEDITORLANG, setlocale(), GSTIMEZONE, GSNOFRAME, GSFORMATXML
  • „Ustawienia” w panelu admina: „Język wszystkich stron”, „URL strony głównej”
 3. Zarządzanie wtyczkami i użytkownikami.
  • mechanizm wtyczek
  • instalacja wtyczek
  • wtyczka Multi User
  • „Profil użytkownika”
 4. Dodawanie i edycja stron.
  • edycja strony głównej
  • tytuł, slug strony, typ strony, podstrona, szablon, dodaj do menu, pozycja
  • wprowadzanie i formatowanie tekstu w trybie WYSIWYG
  • tworzenie 1-poziomowego menu: Strona główna, O mnie, Blog, Kontakt
 5. Podstawy HTML-a.
  • struktura strony www
  • nagłówki i akapity
  • listy
  • wstawianie linków do stron w serwisie
  • wstawianie linków do stron zewnętrznych
 6. Używanie tabel.
  • wstawianie i formatowanie tabel w trybie WYSIWYG
  • modyfikowanie tabel w trybie źródła
  • łączenie wierszy, łączenie kolumn
  • niestandardowe układy tabel
 7. Struktura katalogów GetSimple.
  • data/pages – pliki xml stron
  • data/uploads – zasoby dodatkowe (obrazki, archiwa itp.)
  • data/users – pliki użytkowników
  • data/other – ustawienia, m. in. wtyczek
  • admin – katalog zawierający panel administracyjny
  • plugins – katalog wtyczek
  • theme – katalog szablonów
  • upload plików za pomocą klienta FTP – prezentacja
 8. Format XML.
  • podstawy składni XML
  • struktura plików przechowujących treść stron
  • struktura plików konfiguracyjnych
  • plik xml z ustawieniami użytkownika
 9. Dodawanie i publikowanie plików graficznych.
  • upload plików graficznych za pomocą sekcji „Pliki”
  • rozmiar miniatur (GSIMAGEWIDTH) i panel kontrolny obrazków
  • wstawianie obrazków na stronach (znacznik <img>)
  • miniatury i linki do obrazów w pełnej rozdzielczości
 10. Dodawanie i publikowanie różnych plików.
  • upload plików pdf i archiwów (zip)
  • umieszczanie linków do lokalnych dokumentów w treści strony
  • umieszczanie linków do zasobów zdalnych
  • osadzanie zdalnych treści wideo na stronie
 11. Galerie.
  • instalacja wtyczki i18n Gallery
  • opcje tworzenia galerii
  • osadzanie galerii na stronie
 12. Opcje edytora WYSIWYG.
 13. Strony w różnych wersjach językowych.
 14. Architektura klient-serwer.
  • zasada działania stron WWW
  • protokół HTTP(S)
  • model żądanie – odpowiedź
  • kod odpowiedzi 404
  • zastosowanie metod GET i POST
 15. Przyjazne adresy URL.
 16. Podstawy języka PHP.
  • przeznaczenie i zasada działania
  • składnia
  • podstawowe funkcje
 17. Używanie motywów i ich dostosowywanie.
  • wybór motywów
  • instalacja dodatkowych motywów
  • opcje motywów
  • szablon w jednym pliku (Cardinal)
  • szablony wieloplikowe (Innovation)
  • podstawowe API frontendu: get_page_content(), get_component()
  • modularyzacja szablonu
  • dyrektywa include()
  • struktura szablonu
 18. Dostosowywanie wyglądu szablonów.
  • przypomnienie podstaw CSS
  • edycja plików CSS wchodzących w skałd szablonu
  • tworzenie i dołączanie własnych plików CSS
 19. Wyświetlanie hierarchicznego menu.
  • edycja szablonu (get_i18n_navigation(return_page_slug()), get_i18n_component(id), get_i18n_header())
  • wstęp do komponentów: sidebar
  • wyświetlanie podstron w sidebarze
 20. Komponenty.
  • używanie komponentów na stronach
  • zmienianie komponentów
  • tworzenie sowich komponentów z użyciem HTML-a i PHP
  • instalacja dodatku Dynpages (dynamiczne strony)
 21. Prowadzenie bloga w oparciu o GetSimple.
  • instalacja wtyczki News Manager
  • ustawienia: strona do wyświetlania postów, skróty i ilość postów, linki
  • obrazki w postach
  • przyjazne adresy postów
 22. Wyszukiwanie informacji w serwisie.
  • instalacja wtyczki i18n Search
  • osadzanie formularza wyszukiwania
  • definiowanie opcji wyszukiwania
  • dostosowywanie wyników wyszukiwania (style CSS)
  • instalacja wtyczki pubDateFix
 23. Strony specjalne w GetSimple.
  • instalacja wtyczki i18n Special Pages
  • utworzenie strony specjalnej dla listy produktów
  • dodawanie pól użytkownika z domyślnymi wartościami
  • określanie sposobu wyświetlania strony lub szablonu
  • dostosowanie wyglądu dla strony w wynikach wyszukiwania
  • strona wyszukiwania produktów
 24. Własny szablon dla strony specjalnej.
  • użycie API wtyczki do wyszukiwania
  • użycie API wtyczki pól specjalnych
  • kod HTML i CSS
 25. Formularze na stronach.
  • przygotowanie formularza w HTML5
  • walidacja formularza po stronie klienta za pomocą JavaScriptu
 26. Obsługa danych z formularzy.
  • obsługa żądań typu POST
  • walidacja danych po stronie serwera
  • zwracanie odpowiedzi klientowi
 27. Publikowanie strony w internecie.
  • wyszukiwanie hostingu
  • dostęp do konta przez panel administracyjny
  • dostęp za pomocą klienta FTP
  • uprawnienia do katalogów
 28. Kopia zapasowa i przenoszenie serwisu.
  • przygotowanie kopii zapasowej całego serwisu
  • przeniesienie katalogów do nowej lokalizacji (np. lokalnej lub zdalnej)
  • upload strony lokalnej na serwer
  • dostosowanie ustawień: plik .htaccess, zakładka „Ustawienia” w panelu admina
  • poprawa adresów URL w atrybutach href (wtyczka TS Fast Replacer)
  • resetowanie cache-u i indeksów, usuwanie kopii zapasowych edytowanych plików
 29. Aktualizowanie CMS-a.
  • tworzenie kopii
  • pobieranie najnowszej wersji
  • sprawdzenie plików gsconfig.php i .htaccess
  • nadpisywanie katalogu admin i innych katalogów
  • logowanie na stronę administracyjną i kończenie aktualizacji
 30. Podstawowe techniki SEO.
  • zawartość tytułów
  • dobór słów kluczowych
  • dobór tagów
  • optymalizacja treści stron
  • optymalizacja znaczników HTML (nagłówki, struktura znaczników)

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.