• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Algorytmy i kody (pp)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Algorytmy i sposoby ich zapisu.
 2. Możliwości i działanie rozszerzonej konsoli Pythona.
 3. Podstawy Pythona:
  • operacje na liczbach i tekście, podstawowe typy danych, konwersja typów,
  • operacje na liczbach i tekście, zliczanie i zmienianie znaków, kod ASCII
  • operacje wejścia i wyjścia, formatowanie wyjścia,
  • szablon skryptu,
  • zasady PEP8,
  • korzystanie ze standardowych modułów Pythona.
 4. Instrukcje warunkowe proste i złożone, przykładowe algorytmy warunkowe.
 5. Algorytmy matematyczne, w tym obliczanie pola trójkąta przy użyciu algorytmu Herona.
 6. Algorytmy iteracyjno-warunkowe, w tym wymagające badania przynależności wartości do różnych przedziałów.
 7. Pętle w Pythonie ze znaną i nieznaną liczbą powtórzeń, sekwencje liczbowe, obiekty iterowalne, kontynuowanie i przerywanie pętli.
 8. Kontrola poprawności danych wejściowych, konwertowanie typów, obsługa wyjątków, pętla zaporowa.
 9. Algorytmy iteracyjne: sumowanie liczb do spełnienia warunku, liczby (nie)parzyste w podanym zakresie, algorytm Euklidesa w wersji klasycznej i optymalnej, obliczanie silni i potęgi, ciąg Fibbonacciego.
 10. Napisy jako sekwencje, notacja wycinkowa.
 11. Funkcje, definicje, parametry, zwracanie wartości, zasięg lokalny globalny, przekazywanie argumentów z pojedynczą wartością i złożonych.
 12. Testowanie poprawności implementacji funkcji przy użyciu asercji.
 13. Funkcjonalna implementacja kalkulatora matematycznego.
 14. Rekurencja, warunki brzegowe, wizualizacja rekurencji w grafice żółwia, przykłady funkcji.
 15. Rekurencyjne wersje algorytmów iteracyjnych.
 16. Wykorzystanie iteracji i instrukcji warunkowych algorytmach operujących na tekście: szyfr Cezara, anagramy, palindromy.
 17. Lista, zbiór i słownik jako złożone typy danych w Pythonie, konwertowanie typów, operacje na zbiorach.
 18. Generowanie sekwencji losowych.
 19. Wyliczanie dziedziny i przeciwdziedziny funkcji liniowej, nieciągłej, kwadratowej, funkcji trygonometrycznych.
 20. Tworzenie wykresów w Matplotlib, opcje wykresów, łączenie wielu wykresów, eksport wykresów.
 21. Krokowe i iteracyjne rysowanie figur w grafice żółwia, w tym elips i kół.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.