• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (pr)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Jądro Linux i dystrybucje Linuksa, zalety wolnego i otwartego oprogramowania.
 2. Przebieg instalacji dystrybucji Linuksa.
 3. Przebieg instalacji systemu Windows – wyłączanie zbierania danych, tworzenie konta lokalnego.
 4. Środowiska graficzne: XFCE, KDE, Cinnamon, Gnome. Obsługa środowiska Gnome.
 5. Dostosowywanie środowiska graficznego Gnome, w tym ułatwienia dostępu.
 6. Informacje o komputerze w systemie Linux i Windows.
 7. Narzędzia monitorujące działanie systemu: graficzne i tekstowe.
 8. Podział dysku na partycje – dobre praktyki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 9. Wydzielanie dodatkowej partycji na instalację drugiego systemu operacyjnego.
 10. Używanie osobnej partycji do przechowywania dokumentów użytkowników.
 11. Struktura i przeznaczenie katalogów w systemie Linux, w tym katalog domowy.
 12. Struktura i przeznaczenie katalogów w systemie Windows, w tym katalog domowy.
 13. Typy plików i związane z nimi zagrożenia.
 14. Podatność Windows na fałszywe rozszerzenia plików.
 15. Właściwości katalogów i plików, definiowanie uprawnień do katalogów i plików, w tym przy użyciu poleceń w terminalu.
 16. Domyślne programy, otwierane plików w różnych programach.
 17. Operacje na katalogach i plikach, w tym przy użyciu poleceń w terminalu.
 18. Kompresja danych, w tym multimedialnych, tworzenie i używanie archiwów, w tym przy użyciu poleceń w terminalu.
 19. Kopie zapasowe: typy, narzędzia, zakres kopii. Wykonywanie i przywracanie kopii.
 20. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Linux i Windows: instalacja, usuwanie.
 21. Efektywne używanie linii poleceń.
 22. Obsługa menedżerów pakietów w linii poleceń.
 23. Skrypty powłoki, w tym skrypt aktualizujący system i oprogramowanie.
 24. Zagrożenia związane z instalowaniem oprogramowania w systemie Windows.
 25. Ustawienia aktualizacji w systemie Linux i Windows.
 26. Konieczność osobnego aktualizowania programów w systemie Windows.
 27. Użytkownicy w systemie Linux i Windows, rodzaje i uprawnienia kont, dodawanie, usuwanie kont, zmiana haseł.
 28. Konta online w systemie Linux i Windows, dodawanie/usuwanie konta.
 29. Zagrożenia związane z kontem online w systemie Windows.
 30. Zarządzanie hasłami, tworzenie bezpiecznych haseł.
 31. Prywatność w systemie Linux i Windows.
 32. Wyłączanie mechanizmów zbierających dane o użytkowniku w systemie Windows.
 33. Użycie zasad zabezpieczeń lokalnych w systemie Windows.
 34. Bezpieczna obsługa nośników wymiennych, w tym USB i CD/DVD.
 35. Budowa i działanie sieci LAN.
 36. Funkcje i konfiguracja routera w sieci LAN.
 37. Zapora sieciowa, zasada działania i konfiguracja za pomocą interfejsu graficznego.
 38. Blokowanie połączeń z niechcianymi serwerami za pomocą różnych mechanizmów systemowych.
 39. Udostępnianie plików, w tym multimedialnych w sieci LAN.
 40. Instalacja i używanie drukarki sieciowej w różnych systemach.
 41. Budowa i działanie Internetu, podstawowe usługi i protokoły.
 42. Zagrożenia sieciowe: rodzaje malware, bootnet, ransomware, phishing, ataki socjotechniczne, spam, adware.
 43. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 44. Bezpieczna konfiguracja przeglądarki internetowej.
 45. Rozszerzenia zwiększające bezpieczeństwo korzystania z Internetu.
 46. Instalacja, ewentualna konfiguracja i używanie aplikacji TOR.
 47. Specjalistyczne dystrybucje Linuksa anonimizujące dostęp do Internetu.
 48. Korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą lokalnego klienta pocztowego i usług webmail.
 49. Obsługa maszyn wirtualnych w programie VirtualBox.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.