• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Bezpieczeństwo w systemie i w sieci (pr)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Lista tematów i zagadnień

 1. Instalacja systemu MS Windows 10.
  • zasada działania wirtualizacji
  • tworzenie maszyny wirtualnej w programie VirtualBox
  • instalacja systemu Windows 10
 2. Informacje o sprzęcie i systemie Windows.
  • szczegółowe informacje o sprzęcie
  • zasady zabezpieczeń lokalnych
  • menedżer zadań („Szczegóły”, „Usługi”)
  • monitor zasobów
  • ustawienia aktualizacji systemu
  • kontrola oprogramowania zabezpieczającego system
 3. Użytkownicy w systemie Windows.
  • konta lokalne i sieciowe (Microsoft)
  • konta administracyjne i zwykłe
  • katalog domowy użytkownika Windows
  • tworzenia konta zwykłego użytkownika
  • zmiana hasła
  • przegląd „Zasad zabezpieczeń lokalnych” (np. ukrywanie loginu)
  • odblokowywanie konta Gość
 4. Prywatność w systemie Windows.
  • informacje zbierane przez system (telemetria) i oprogramowanie
  • profil sprzętowy
  • profil użytkownika
  • zagrożenia związane ze zbieraniem i udostępnianiem danych
  • dostosowywanie uprawnień systemu Windows i uprawnień aplikacji
 5. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Windows.
  • źródła legalnego i bezpiecznego oprogramowania
  • usuwanie niepotrzebnego oprogramowania, w tym bloatware
  • unikanie niechcianych dodatków
  • aktualizowanie programów (czytniki pdf, oprogramowanie biurowe, narzędziowe)
  • kontrolowanie listy uruchomianych aplikacji (Menedżer zadań/Uruchamianie, Zadania autostartu)
  • zarządzanie usługami
 6. Zarządzanie danymi na dysku w systemie Windows.
  • struktura i przeznaczenie katalogów
  • nazwy plików i rozszerzenia
  • tworzenie dodatkowej partycji w systemie Windows na dokumenty
  • zmiana lokalizacji katalogów specjalnych (Dokumenty, Obrazy, itd.) (Ustawienia/Pamięć)
  • otwieranie plików w różnych programach
  • zmiana uprawnień do plików i katalogów
 7. Optymalizacja systemu Windows.
  • oczyszczanie dysku z niepotrzebnych plików („Oczyść dysk”)
  • usuwanie pozostałości po aktualizacjach
  • czyszczenie rejestru ze zbędnych wpisów
  • przeglądanie / wyłączanie wpisów autostart
  • przeglądanie / wyłączanie zbędnych usług
  • usuwanie bloatware
  • wyłączanie niepotrzebnych usług
  • blokowanie niechcianych połączeń sieciowych
 8. Instalacja dystrybucji Linuksa.
  • tworzenie maszyny wirtualnej w VirtualBox
  • instalacja systemu Linux Mint
 9. Informacje o sprzęcie i systemie Linux.
  • rozszerzone informacje o sprzęcie
  • ustawienia repozytoriów i aktualizacji
  • monitor systemu,
  • polecenia zwracające informacje o procesach, pamięci, obciążeniu procesora
 10. Użytkownicy w systemie Linux.
  • konto root i konta użytkowników
  • podnoszenie uprawnień (sudo)
  • przypisywanie użytkownika do dodatkowych grup
  • informacje o użytkownikach
  • katalog domowy użytkownika
  • konta systemowe
 11. Prywatność w systemie Linux.
  • telemetria w dystrybucjach Linuksa
  • ustawienia prywatności (Ustawienia/Prywatność)
  • ustawienia wyszukiwania
  • wyjaśnienie usługi „Konta online”
 12. Zarządzanie oprogramowaniem w systemie Linux.
  • ustawienia repozytoriów
  • aktualizacja repozytoriów (GUI, apt)
  • aktualizacja systemu i oprogramowania (GUI, apt)
  • instalacja aplikacji, w tym spoza repozytorium (dpkg)
  • usuwanie aplikacji (GUI, apt, dpkg)
  • przeglądanie uruchomionych programów („Monitor systemu”, ps)
  • zarządzanie usługami
  • optymalizacja uruchamiania systemu
 13. Zarządzanie danymi na dysku w systemie Linux.
  • struktura i przeznaczenie katalogów
  • dobre praktyki: osobne partycje dla danych systemowych i użytkownika
  • nazwy plików i rozszerzenia
  • uprawnienia do plików i katalogów
  • operacje na plikach i katalogach
  • otwieranie plików w różnych programach
 14. Wykorzystanie nośników wymiennych.
  • opcje automatycznego uruchamiania programów z nośników wymiennych
  • (auto)montowanie przenośnych nośników USB
  • przeglądanie zawartości nośników wymiennych
  • odtwarzanie płyt wideo
  • formatowanie nośników USB
  • nagrywanie/usuwanie danych na nośnikach USB
  • odmontowywanie nośników USB
  • tworzenie nośników instalacyjnych na kluczach USB
 15. Linia poleceń.
  • interpretery cmd.exe i PowerShell
  • powłoka bash i terminale
  • zarządzanie plikami i katalogami
  • zarządzanie archiwami
 16. Skrypty powłoki Bash.
  • podstawy działania powłoki Bash
  • przykładowe polecenia złożone
  • skrypt automatyzujący aktualizację
 17. Podstawy sieci.
  • sieć lokalna, switch, router
  • zarządzanie lokalnym routerem
  • zmiana domyślnego loginu i hasła
  • lokalny i publiczny adres IP
  • konfiguracja DHCP dla sieci lokalnej
  • ograniczanie dostępnej puli adresów
  • diagnostyka sieci lokalnej: polecenie ping
 18. Korzystanie z sieci WiFi.
  • konfiguracja sieci WiFi
  • metody zabezpieczeń, hasło
  • ograniczanie dostępu na podstawie adresów MAC
  • rezerwowanie adresów IP
  • ustawianie kanału trransmisji
 19. Udostępnianie plików w sieci lokalnej
  • ustawienia udostępniania w systemie Windows
  • ustawienia udostępniania w systemie Linux
  • udostępnianie plików dla różnych systemów operacyjnych (Samba)
  • udostępnianie multimediów (filmy, zdjęcia) w sieci LAN
  • uprawnienia NTFS vs uprawnienia do udziałów lokalnych
 20. Obsługa drukarek w sieci lokalnej
  • instaluje i udostępniania drukarki lokalnie i w sieci
  • udostępnianie drukarek w systemach Windows i Linux (CUPS, client.conf)
  • udostępnianie drukarek różnym systemom operacyjnym (Samba)
  • Udostępnianie drukarki sieciowej
 21. Podstawy internetu
  • adres URL, publiczny adres IP
  • mechanizm NAT
  • usługa i serwery DNS
  • protokół http i jego zabezpieczenia (SSL)
 22. Zapora sieciowa
  • zasady działanie firewalla
  • zapora Windows Defender
  • Linux: Uncomplicated Firewall (gufw, ufw)
  • HIPS (Host Intrusion Prevention System)
 23. Typowe zagrożenia sieciowe
  • złośliwe oprogramowanie (malware),
  • wirusy, robaki,
  • koń trojański, backdoor, exploit, rootkit, bootnet
  • spyware, keylogger, ransomware
  • włamanie i kradzież danych,
  • niszczenie/szyfrowanie dokumentów,
  • phishing, spear-pshishing, ataki socjotechniczne
  • podsłuchiwanie
  • spam, adware
  • przechwytywanie sesji, Cross-site scripting (XSS)
  • spoofing, pharming
  • zero-day exploit
  • scam
 24. Zasady korzystania z przeglądarki internetowej.
  • strona startowa, ustawienia wyszukiwarki
  • dostosowanie ustawień prywatności: ustawienie ciasteczek
  • ochrona przed śledzeniem
  • korzystanie z połączeń szyfrowanych (banking mode),
  • synchronizacja danych: historia otwieranych stron, zakładki, dodatki
 25. Bezpieczne korzystanie z internetu.
  • instalacja i konfiguracja dodatków zwiększających bezpieczeństwo w przeglądarkach WWW (uBlock Origin, Privacy Badger, WOT, Disconnect, NoScript Security Suite);
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
  • bezpieczne korzystanie z komunikatorów
  • blokowanie domen na poziomie pliku hosts
 26. Projekt TOR.
  • pobieranie i instalacja przeglądarki TOR
  • zasady skutecznego korzystania z sieci TOR
  • instalacja usługi TOR
  • konfiguracja zapory
 27. Usługi webmail i klienty poczty elektronicznej.
  • uwierzytelnianie dwuetapowe w usługach webmail (Gmail)
  • instalacja lokalnego klienta poczty (Sylpheed lub Thunderbird)
  • konfiguracja konta przy użyciu protokołu POP3S i SMTPS
  • konfiguracja konta przy użyciu IMAPS
  • przeglądanie emaili w trybie tekstowym i HTML
  • używanie filtrów niechcianej poczty
  • nieotwieranie załączników pocztowych niewiadomego pochodzenia,
  • wyłączanie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 28. Zarządzanie hasłami użytkownika.
  • zasady tworzenia bezpiecznych haseł
  • instalacja menedżera haseł (KeePassXC)
  • dodawanie kont do menedżera haseł
  • korzystanie z menedżera haseł
  • korzystanie z wtyczki do przeglądarek
 29. Kopie zapasowe.
  • rodzaje kopii zapasowych
  • nośniki kopii zapasowej
  • narzędzia do tworzenia kopii
  • harmonogram kopii
  • kopie lokalne
  • kopie zdalne (chmura obliczeniowa)
 30. Przeglądanie logów systemowych.
  • logi systemowe w Windows
  • logi systemowe w Linuksie (journalctl, „Dzienniki”)
  • logi usług
 31. Bezpieczne korzystanie ze smartfona (extra)
  • zagrożenia w systemie Android
  • smishing (SMS phishing)
  • przypinanie, odpinanie ekranów: Ustawienia / Osobiste / Zaawansowane / Wł.
  • zarządzanie hasłami
  • dwuetapowa weryfikacja
  • funkcja Smart Lock: Ustawienia / Osobiste / Zaawansowane / Agenty zaufania – Smart Lock
  • Google / Zabezpieczenia / Skanuj pod kątem zagrożeń
  • Ustawienia / Google / Zabezpieczenia – Zlokalizuj zdalnie, Zezwalaj na zdalną blokadę (www.android.com/devicemanager)
  • klient VPN: SurfEasy

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.